Databanken
  Een zeer specifieke bron van betrouwbare informatie op het internet vormen de databanken. Dit zijn verzamelingen van data van uiteenlopende aard (het kunnen gegevens zijn over b.v. chemische stoffen, of statistische gegevens over maatschappelijke fenomenen, of artikels uit de vakliteratuur geschreven door specialisten). Algemene informatie over een onderwerp vind je er nauwelijks. Heet verschil met de deepweb zoekmachines is dat deze databanken alle informatie binnen de eigen collectie beschikbaar hebben.
  Een aantal van die databanken zijn niet publiek toegankelijk: er is een betalende registratie voor nodig (b.v. voor SciBase). Via de site van de mediatheek kan je een aantal van die tijdschriftdatabanken wel doorzoeken (ScienceDirect, EBSCO, WebOfKnowledge, SwetsNet en SpringerLink die niet disciplinespecifiek zijn en OTdatabase en RECAL voor ergotherapie en orthopedie), maar dat kan enkel langs het intranet van de school. Er bestaan echter gelukkig ook databanken op het internet die je vrij kan doorzoeken. Sommige bieden alle materiaal full-text aan, maar een aantal databanken geven enkel titelbeschrijvingen en/of abstracts (samenvattingen). De full-text artikels kunnen dan online besteld worden (meestal tegen betaling) maar je kan ze vaak ook wel vinden via EBSCO en ScienceDirect via het intranet of op de site van het tijdschrift zelf wanneer het gaat om een niet al te recent nummer. Ook een pdf-search op Google levert vaak goede resulaten op. Hieronder vind je een aantal van die databanken. Sommige daarvan kan je ook simultaan doorzoeken met bepaalde deepwebzoekmachines zoals de Google Scholar. Als je op zoek bent naar wetenschappelijke tijdschriften die vrij toegankelijk zijn op het internet, kan je terecht bij FreeFullText of Electronic Journal Miner.
  Een erg uitgebreid overzicht van databanken over alle takken van de wetenschap vind je bij de National Library of Australia. Dit is een bron van informatie die je zeker moet kennen.
  Digitale informatie kan erg vluchtig kan zijn, Daarom poogt het Internet Archive het beschikbare materiaal te archiveren zodat het niet verdwijnt wanneer het van de websites verwijderd wordt.
   
  Alle w etenschappelijke disciplines
  De European Library verzamelt de collecties van de 45 nationale bibliotheken van de EU en is een typevoorbeeld van een degelijke alomvattende databank.
  Ingenta is een databank van ongeveer 20.000 wetenschappelijke tijdschriften over allerlei onderwerpen. Ook de gezondheidszorg is hierin sterk vertegenwoordigd. Een vergelijkbare databank is InfoTrieve ArticleFinder (logincode: zie Toledo) die met 54.000 tijdschriften nog wat groter is.
  Inist: De databank van het Institut de l'Information Scientifique et Technique biedt toegang tot ongeveer 8 miljoen artikels over alle wetenschapsdisciplines. ArticlesSciences is een aparte aanvullende databank met 10 miljoen artikels. Er is een interface in het Frans en het Engels voorzien. Een andere Franse overheidssite is de CCSD (Centre pour la communication scientifique directe).
  CISTI (Canada Institute for Scientific and Technical Information) omvat een vergelijkbare databank (alle domeinen van wetenschap, technologie, engineering en gezondheidswetenschappen) maar beperkt zich niet tot tijdschriften.
  HighWire Press is a division of the Stanford University Libraries, which produces the online versions of high-impact, peer-reviewed journals and other scholarly content. Recipient of the 2003 ALPSP Award for "Service to Not-for-Profit Publishing", HighWire partners with influential scholarly societies, university presses and publishers to create a collection of the finest, fully searchable research and clinical literature online (logincode: zie Toledo).
  De PLoS (Public Library of Science) publiceert rechtstreeks op het internet zogenaamde open-access journals. De collectie is nog klein maar alles is wel in full-text te lezen.
 

The UK Data Archive (UKDA) is curator of the largest collection of digital data in the social sciences and humanities in the UK. The UKDA provides resource discovery and support for secondary use of quantitative and qualitative data in research, teaching and learning as a lead partner of the Economic and Social Data Service (ESDS). The UKDA also hosts AHDS History. De databank is momenteel nog niet raadpleegbaar, maar de school heeft wel een aanvraag ingediend om de databank te kunnen gebruiken.

  Voor Nederlandstalig onderzoek kan je gebruik maken van de Nederlandse Onderzoek Databank.
  Uitgevers van vaktijdschriften bieden vaak ook een zoekservice aan. Meestal zijn de resultaten beperkt tot samenvattingen van artikels. Nature: Nature biedt toegang tot enkele tientallen tijdschriften uit allerlei vakgebieden, vele daarvan in full-text (logincode: zie Toledo). BlackwellSynergy is een interessante bron voor erg uiteenlopende onderwerpen (logincode: zie Toledo). Taylor & Francis Journals biedt full-text zoekmogelijkheden, maar de zoekresultaten blijven beperkt tot een titelbeschrijving. Ook Kluwer en Lippincott, Williams & Wilkins bieden een gelijkaardige service aan.
  FindArticles van LookSmart ten slotte biedt een zoekmachine die ongeveer 700 electronische tijdschriften doorzoekt met nogal wat titels uit je vakgebied. De wetenschappelijke betrouwbaarheid van de opgenomen tijdschriften is echter minder groot dan bij de overige databanken. Dit geldt ook voor de uitgebreide Highbeam-databank van de universiteit van Liverpool met een mix van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bronnen.
  Een specifiek soort databank is de news-aggregator, een databank die wetenschappelijk nieuws verzamelt en opslaat. ScienceDaily is daar een goed voorbeeld van, evenals SciCentral maar die laatste biedt slechts materiaal aan tot het voorjaar van 2003. Het materiaal bestaat uit enigzins gepopulariseerde artikels, maar de referenties maken het wel erg bruikbaar.
  Thesissen
  Thesissen en dissertaties vormen uiteraard ook een interessante bron van informatie. Enkele databanken verzamelen die informatie, hoewel dat nog niet heel systematisch gebeurt en er nog erg veel hiaten zijn.
 
Australië: Het ADTP (Australian Digital Theses Program) biedt toegang tot alle postgraduaatsthesissen van de Australische universiteiten.
Ierland & Groot-Britannië: Index to Theses (voorlopig is de toegang daartoe beperkt)
Canada: Theses Canada Portal
VS: OIA Union Catalogue
Frankrijk: Serveur de Thèses Multidisciplinaire
Duitsland: Voor Duitsland is er een index beschikbaar van alle Online-Hochschulschriften.
Oostenrijk: Austrian dissertations Database
Nederland: Veel thesissen zijn beschikbaar via DARE (Digital Academic Repositories) samen met een aantal andere digitale databanken. De verschillende hogescholen en universiteiten vind je op de Erasmus MC-site opgesomd.
Afrika: DATAD (Database of African theses and databases) die beperkt toegankelijk is maar met wat variatie in de trefwoorden toch wel goede resultaten oplevert.
Internationaal: OAIster is de meest uitgebreide internationale thesisdatabank. Daarnaast is er ProQuest Digital Dissertations die wat beperkter is. Voor medische en veterinaire wetenschappen is er de Euroscience databank. Voor octrooien en patenten kan je terecht op EspaceNet (Europa) of het Patent and Trademark Office (US).
  Boeken
  Het kan erg handig zijn boekendatabanken te doorzoeken met enkele specifieke zoektermen. Je kan dan in bibliotheken op zoek gaan naar de boeken die echt relevant lijken, of je kan ze ook online bestellen. Ook de naam van de auteur kan een nieuwe zoekterm zijn die je bij interessante artikelen kan brengen.
  De bekendste zijn Amazon en Barnes & Noble, Boeknet voor Nederlandstalige boeken, en Slack books voor boeken in de gezondheidszorg.
  De meest aangewezen weg is echter om Google Books te gebruiken dat ook uittrekksels van de boeken beschikbaar maakt wanneer je je registreert. Daarnaast is The European Library erg interessant: je doorzoekt er alle 43 nationale bibliotheken mee.
  Grey Literature
  Een speciaal soort informatie is de zogenaamde "grey literature": dit zijn rapporten en niet-gepubliceerde artikels van overheden, bedrijven en wetenschappers. De grey-lit databanken bevatten vaak informatie die erg bruikbaar is maar niet via andere kanalen kan aangeboord worden. Een overzicht van grijze literatuur vind je op Greynet en bij de American Library Association. Een voorbeeld van zo'n grey lit databank is de e-Prints UK. Je vindt er ongepubliceerd maar mogelijk waardevol materiaal over alle vakgebieden.
  Normen
  Voor het opzoeken van normen/standaarden kan je terecht in de verschillende nationale databanken: SaiGlobal voor Australië, NIST voor de US, NormApme voor Europese standaarden en de International Standards Organisation voor ISO-normen.
  Overheden
  Databanken van overheden vormen een betrouwbare bron van informatie. Vaak zijn de websites echter niet erg doorzichtig opgebouwd zodat het niet eenvoudig is om de juiste informatie boven te spitten. Daarom bieden we hier een overzicht van de handigste ingangen.
 
België: De federale portaalsite .Be met verwijzing naar de verschillende overheidsdiensten. Je kan ook gebruik maken van de zoekmachine search.gov.be.
Vlaanderen: Vlaanderen.be is de portaalsite. De overheidsinstellingen zijn daarin opgelijst maar een overzicht per thema is niet aanwezig. De lijst is bovendien opgedeeld in verschillende bladzijden zodat zoeken erg onhandig wordt. Een overzichtelijk archief met publicaties is wel beschikbaar.
Europa: De portaalsite Europa kan doorzocht worden via het zoekvenster in de openingspagina of via de uitgebreidere zoekpagina. Ook via de index kan je makkelijk aan de relevante info komen. Intereessant als databank van rapporten is ook de site van de Joint Research Centres.
Nederland: De portaalsite Overheid.nl is overzichtelijk opgebouwd en kan ook dienen als thematische index voor nationale en internationale organisaties en instellingen.
UK: DirectGov kan best thematisch doorzocht worden aangezien de index tot overheidsinstellingen nogal omslachtig is. De zoekmachine is een andere mogelijkheid.
Frankrijk: Het portaal Service public geeft een overzicht van alle nationale subsites. Je kan ook zoeken via de zoekpagina en net als de Nederlandse overheid biedt de Franse een index aan van Europese en internationale instellingen.
Duitsland: Het portaal Deutschland.de is erg overzichtelijk en heeft een zoekmachine die ook gedeeltes van woorden kan opzoeken (niet overbodig gezien de lengte van veel Duitse woorden).
Canada: Government of Canada is een portaalsite met een degelijke index per departement.
VS: First.gov geeft een goed overzicht van de inhoud van het portaal, met bverwijzing naar alle instellingen die wetenschappelijke informatie kunnen verstrekken. Interessant is zeker ook het Reference Center.
Australië: Australia.gov kan je best via de index van overheidsinstellingen doorzoeken omdat het eigenlijke portaal duidelijk enkel gebouwd is om burgers te bieden wat ze nodig hebben. Een zoekmachine is ook aanwezig.
Internationaal: Het portaal van de United Nations is erg eenvoudig opgebouwd en laat efficiënt zoeken toe. Ook de index tot de deelorganisaties is goed uitgebouwd waarbij de grote deelorganisaties (zoals de Food and Agriculture Organization, de World Health Organization en het World Food Programme) duidelijk gemarkeerd zijn. Daarnaast is ook de Practical Action databank interessant voor derdewereldproblematieken.
   
  Gezondheidszorg
  Algemene databanken
  Overheidsdatabanken
  FreeMedicalJournals geeft een overzicht van zowat alle tijdschriften uit de gezondheidszorg die vrij toegankelijk zijn op het net. Je gebruikt deze site om op zoek te gaan naar tijdschriften die mogelijk interessante inhoud hebben over je zoekvraag, dus niet om in de tijdschriften naar artikels te zoeken. Een onderdeel van deze site is FreeMedicalbooks dat een overzicht geeft van alle vrij toegankelijke medische handboeken.
 

Medline, de databank van de National Library of Medicine (US), biedt via PubMed vooral medisch gerichte wetenschappelijke artikelen, hoewel ook wel psychologische en therapeutische onderwerpen aan bod komen. Medscape is de toegang tot de specialismensectie van Medline en Entrez is de algemene toegang tot Medline met de overige databanken van de National Library of Medicine, waaronder een biologie- en een chemiesectie (logincode: zie Toledo). De eenvoudigste zoekmachine voor PubMed is zeker HubMed dat erg overzichtelijke resultaten geeft. Een interessante ingang is de MeSH structuur die je van een algemene term leidt naar specifieke onderwerpen. Je kan je ook op de hoogte laten houden van nieuwe artikels over onderwerpen die je interesseren met PubCrawler.

Via de NLM Gateway van de National Library of Medicine kan je ten slotte de hele bibliotheek doorzoeken, inclusief de boekencollectie zodat je kan bekijken welke werken voor jou interessant zouden kunnen zijn. Er is ook een sectie over de History of Medicine met heel wat beeldmateriaal.

  De CHID (Combined Health Information Database) biedt toegang tot de databanken van de National Institutes of Health (US) die elk specifieke medische problemen behandelen. Ten slotte is er nog de Library of the National Medical Society waar je een regristratie voor kan nemen aan een erg studentvriendelijke prijs. Deze bibliotheek biedt toegang tot een groot aantal medische handboeken en een beperkt aantal medische tijdschriften.
  De NeLH (National Electronic Library for Health (UK) is een Britse databank die vergelijkbaar is met zijn Amerikaanse tegenhanger, maar is wat onoverzichtelijker. De doorzochte collecties bieden nochtans heel wat interessante inhoud.
  NICE is een onafhankelijke organisatie die voor de UK informatie aanlevert over en voor gezondheidsvoorlichting. Het bestaat uit een inhoudelijke databank voor richtlijnen i.v.m. gezondheidsvoorlichting (Public Health Section) en een databank waarin de waarde van de richtlijnen wordt beschreven (Clinical Excellence).
  The Research Findings Electronic Register (ReFeR) is a freely available database, providing 'prompt sight' of quality assured information on research findings that emerge from completed projects funded by the Department of Health.
 

AMED (Allied and Complementary Medicine Database - UK) is een bibliografische database van de Health Care Information Service van de British Library. De literatuur is onderverdeeld in drie onderdelen: paramedische beroepen, aanvullende/alternatieve geneeskunde en palliatieve zorg. Je kan deze database raadplegen via EBSCO binnen de hogeschool. Als je een eigen toegang wil kan dat via GEM. Je betaalt dan een toegangsprijs per uur.

  NPi: Het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) is het landelijk kenniscentrum paramedische zorg. Paramedische Zorg is de beroepsinhoud van elf beroepsgroepen: diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar en oefentherapeuten-Mensendieck, orthoptisten, podotherapeuten en radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten, optometristen en huidtherapeuten. Je vindt op deze site de Databank Nederlands Paramedisch Onderzoek die lopend en recent afgesloten wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksprojecten inventariseert op het terrein van de paramedische disciplines. Het omvat o.a. DocOnline Databank Protocollen (protocollen, standaarden of richtlijnen) en de DocOnline Databank Meetinstrumenten. Thans zijn er zo'n 2500 protocollen beschreven, met name op het terrein van de fysiotherapie, diëtetiek, mondhygiëne en ergotherapie. Uitbreiding naar de andere paramedische disciplines vindt plaats in samenwerking met de betreffende beroepsverenigingen. Met de ontwikkeling van de Databank Meetinstrumenten (vragenlijsten, observatielijsten en antropometrische instrumenten) is begonnen in 1998. De databank bevat momenteel informatie over meer dan 200 meetinstrumenten.
  Databank Zorgvernieuwing: De Databank Zorgvernieuwing bevat beschrijvingen van projecten gericht op het tot stand komen van vernieuwingen in de zorg door Nederlandse zorginstellingen en aanverwante maatschappelijke instellingen. Het gaat daarbij om veranderingen in de zorg zoals de patiënt of cliënt die direct ondervindt. Doel is veelal verhoging van de kwaliteit en/of doelmatigheid van die zorg. Lokaal wordt er een schat aan ervaringen opgedaan met het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg en de implementatie daarvan. Wij verzamelen de projectgegevens zodat men van elkaars ervaringen kan leren.
De databank beperkt zich tot zorgvernieuwingen die projectmatig worden aangepakt. Dat wil zeggen dat er een projectplan is, een begin- en einddatum van het project, en dat er geëvalueerd wordt.
  Social Care Online is the UK's most extensive database of social care information. With everything from research briefings, to reports, government documents, journal articles, and websites and you find it all with the click of a button. Updated daily by SCIE's experienced information managers, Social Care Online offers unrivalled free access and ease of use.
  Niet-overheidsdatabanken
  Buiten deze overheidsdatabanken zijn er op het internet ook een groot aantal databanken te vinden die geleverd worden door universiteiten, uitgevers en andere organisaties en bedrijven.
  BioMedCentral is een zogenaamde open-access publisher die wetenschappers de mogelijkheid geeft om hun werk vrij open te stellen voor andere onderzoekers. De databank levert full-text artikels in pdf-formaat (logincode: zie Toledo). Er is ook en e-alert systeem voorzien dat je op de hoogte houdt van nieuwe artikels in je specialisme.
  MDLinx biedt o.a. MedLine aan, maar heeft ook een eigen databank van tijdschriften. Je hebt een username en een paswoord nodig (zie Toledo). Tegenwoordig is een deel van MDLinx wel enkel toegankelijk voor betalende gebruikers. Een vergelijkbare databank is CINAHL. Deze kan je een jaar lang doorzoeken na betaling van een klein bedrag (ongeveer 20 euro).
  MedBioWorld biedt toegang tot ongeveer 6000 medische tijdschriften en tot vele kernsites van verschillende vakgebieden. De databank wordt nu ook ontsloten door de MeSH-explorer, naast de gewone zoekmachine, die bovendien de Highbeam-databank en specifieke delen van Scirus doorzoekt.
  Amedeo is een zoekservice die medische vaktijdschriften uitpluist. Je kan er zelf zoeken op zoektermen, of wekelijks een overzicht laten doormailen van artikels uit door jezelf geselecteerde tijdschriften. Deze dienst is gratis vanwege de sponsoring door een aantal grote farmaceutische bedrijven. Kritisch blijven is dus de boodschap. Het niet vanzelfsprekend te vinden zoekvenster waarmee je recente literatuur vrij kan doorzoeken op Amedeo bevindt zich links onderaan.
  Voor Franstalig materiaal is de CISMef databank een goede keuze. Je werkt er best met de thesaurus die automatisch het materiaal uit de databank filtert.
  HONSelect is een onderdeel van Health on the Net. De HONSelect directory biedt toegang tot informatie over het hele medische veld via de erg duidelijke MeSH-structuur.
  HunterHealth is een directory waar je een massa electronische vaktijdschriften over gezondheidszorg bij elkaar vindt. Je kan ook die tijdschriften voorselecteren die vrij raadpleegbaar zijn. Ook LWW-online is zo'n portaal. Wat je bij het ene niet vindt, vind je wel bij de andere. Voor LWW is de gebruikersnaam khkgc en het paswoord khkgckhk.
  Jscan: Journal Scan aims to keep you updated on the recent developments in the fields of Medicine & Health. JSCAN contains articles from journals that provide evidence for treatment, diagnosis or prognosis. These are presented in a question and answer format. Daarnaast is er ook AllReferHealth waar naast artikels ook tests enz. worden aangeboden.
 

Voor de alternatieve en complementaire geneeskunde is er het National Center for Complementary and Alternative Medicine waar wetenschappelijk onderzoek te vinden is, en WholeHealthMD waarbij de nadruk ligt op de integratie in de gewone geneeskunde. Een uitgebreid overzicht van databanken die je voor de alternatieve en complementaire geneeskunde kan gebruiken vind je bij het Rosenthalcentrum.

  Derdewerelddatabanken
  Databanken die materiaal omvatten over de specifieke problemen van derdewereldlanden vormen een aparte groep.
  The ExtraMED database contains the full text, as page images, of over 300 Third World biomedical journals. Taking its name from the fact that it comprises journals that are ‘extra’ to MEDLINE, ExtraMED focuses on journals that are largely excluded from the international indexes. The ExtraMED Consortium of Journals was originally selected through WHO’s various Index Medicus projects. It is thus by far the largest source of full text biomedical literature from developing countries.
  Het EHP (Environmental Health Project) is een project dat gesponsord wordt vanuit de VS. Je vindt er informatie over gezondheidscampagnes en -problemen.
  Een vergelijkbare site is Population and Health Infoshare dat gesponsord wordt door de Bill Gates Foundation.
   
  Evidence based bronnen
  Een aparte klasse van vakliteratuur vormt de Evidence Based Practice/Medicine literatuur (EBP of EBM). Deze bronnen gaan na wat de praktijkervaring leert over bepaalde therapieën. Het zijn met andere woorden vooral effectiviteitsstudies. Deze bronnen zijn erg interessant omdat ze je kunnen vertellen of een aanpak die je zelf wil gaan gebruiken wel werkt en welke resultaten je mag verwachten. De EBM-site van Oxford University geeft hierover erg nuttige informatie. De laatste jaren is dit soort van literatuur erg populair aan het worden bij zorgverleners. Een voorbeeld van de soort informatie die je op zulke databanken vindt, krijg je via Attract, het eenvoudige EBM-systeem van Wales.
  Indien je effectiviteitsstudies voor bepaalde therapieën en behandelingen zoekt, ben je bij Netting the evidence op het juiste adres aangezien het een site is die zich richt op "evidence based practice" in de gezondheidszorg. Je vindt er verwijzingen naar tientallen databanken en tijdschriften. Ook de KULeuven heeft recent een lijst online gezet. De studenten van de Curtin School of Occupational Therapy (Australië) hebben over evidence based practice een website gecreëerd voor ergotherapie met informatie en links. Het Evidence-based Medicine Resource Center met basis in New York biedt een overzicht van tijdschriften die gewijd zijn aan evidence based practice.
  Cochrane Library: De Cochrane Library bevat vooral artikelen die een overzicht geven van meerdere onderzoeken over telkens een specifiek onderwerp uit de gezondheidszorg. Dit zijn de meest betrouwbare bronnen aangezien ze niet gaan over één onderzoek. Je kan de databank ook doorzoeken via de onderzoeksgroepenstructuur.
  Current Controlled Trials: Het mRCT (MetaRegister for Controlled Trials) is een internationale databank met gegevens van actuele gecontroleerde trials in alle domeinen van de gezondheidszorg, bestaande uit de databanken van zowel commerciële als overheidsinstellingen. Het gaat hierbij oom lopende en afgesloten onderzoeken. Het mRCT is opgezet door de UK Medical Research Council, de National Health Service, non-profitorganisaties, farmaceutische bedrijven, het UK Cochrane Centre, en tijdschriften zoals het British Medical Journal en The Lancet (logincode: zie Toledo).
  CRD: Het Centre for Reviews and Dissemination van de National Health Service (UK) biedt een grote hoeveelheid (meta)studies aan over alle aspecten van de gezondheidszorg. Dit is o.a. handig voor effectiviteitsonderzoeken. De databanken die onder andere opgenomen zijn, zijn DARE, EED en HTA. De CRD kan ook worden geraadpleegd via SumSearch.
  De Guidelines International Network biedt een databank aan met ongeveer 3000 richtlijnen voor de effectieve aanpak van aandoeningen in specifieke domeinen van de gezondheidszorg.
  EBOC: Evidence Based on call (UK) is gebaseerd op CATs, Critically Appraised Topics. Dit zijn beschrijvingen van therapeutische handelingen die gebaseerd zijn op een uitgebreide literatuurstudie.
  HTA: Health technology Assessment is net zoals EBOC een National Health Service-site (UK). Met "health technology" wordt de hele zorgketen bedoeld, dus niet enkel de "technologische" component.
  ClinicalTrials is de evidence based informatiesite van de National Institutes of Health van de VS.
  ClinicalStudyResults is een EBM-databank voor farmaceutische producten.
  Bandolier is a print and Internet journal about health care, using evidence-based medicine techniques to provide advice about particular treatments or diseases for healthcare professionals and consumers. The content is 'tertiary' publishing, distilling the information from (secondary) reviews of (primary) trials and making it comprehensible.
  PEDro is an initiative of the Centre for Evidence-Based Physiotherapy (CEBP). PEDro is the Physiotherapy Evidence Database. It has been developed to give rapid access to bibliographic details and abstracts of randomised controlled trials and systematic reviews in physiotherapy. Most trials on the database have been rated for quality to help you quickly discriminate between trials which are likely to be valid and interpretable and those which are not.
  OT Seeker: De database OT Seeker bevat samenvattingen van systematische reviews en randomized controlled trials die relevant zijn voor ergotherapeuten. De trials zijn afkomstig uit verschillende databases, zoals Medline, CINAHL, ERIC, EMBASE en de Cochrane Library.
De OT Seeker is een product van de Australian Association of Occupational Therapists en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met o.a. PEDRO en de Cochrane Library. Er is een zoekpagina, waar gezocht kan worden met keywords, maar ook op categorie. Verder is er een indrukwekkende pagina met links naar informatie betreffende evidenced based practice voor ergotherapie. Daarnaast is ook de Evidence Based Occupational Therapy University of Queensland Group (UQEBOT) een bron van evidence based materiaal.
  WVVH: De wetenschappelijke vereniging van Vlaamse huisartsen heeft een eigen evidence based portaal opgezet. Ook het CEBAM (Belgian Centre for Evidence-Based Medicine) is zo een portaal, maar dan van de KULeuven. De inhoud is echter nog eerder beperkt. In Nederland is er het CBO (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg) dat een zelfde doelstelling nastreeft.
  Een bijzondere databank is de NIH Consensus Development databank. Deze omvat documenten waarin de huidige stand van zaken op het vlak van specifieke aandoeningen besproken. Ze is vergelijkbaar met de National Guideline Clearinghouse die richtlijnen aanbiedt die op basis van de huidige "evidence" aangeven welke zorg aan te raden is voor specifieke aandoeningen.
  ClinicalEvidence, de gezaghebbende databank van het British Medical Journal, is normaal een betalende dienst, maar je krijgt een maand lang gratis toegang als je opgeeft dat je noch student, noch verpleegkundige bent, in de VS woont en een kopie van de Concise Clinical Evidence ontvangen hebt.
  Outcome measures
  Een heel specifieke soort databanken zijn de sites die een overzicht geven van "outcome measures". Dit zijn instrumenten die gebruikt worden binnen bepaalde disciplines in de gezondheidszorg om het resultaat te meten van bepaalde methodieken of apparaten (o.a. de tevredenheid van patiënten over zorgverlening of de functionaliteit van bepaalde apparaten voor patiënten met een specifieke aandoening. Deze outcome measures worden vaak gebruikt in EBM en zijn een handig hulpmiddel bij het voorbereiden van een eindwerk.
  Algemene databanken van outcome measures zijn de QOLID databank (Quality of Life Instruments Database), de Nederlandse DocOnline databank meetinstrumenten, de CSP database en het kleinere Health Sciences Center van Oklahoma University maar meestal zijn de databanken gericht op specifieke aandoeningen zoals de Combi (Center on Outcome Measurement in Brain Injury), DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand), CANChild (Center for Childhood Disability Research), de Better outcomes in mental health care initiative en QUOTE van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheid (NIVEL).
   
  Ergotherapie
  Algemeen
  OTdatabase: De Occupational Therapy Database is een databank van een twintigtal van de belangrijkste Engelstalige ergotherapeutische tijdschriften. De toegang is echter beperkt: ofwel neem je een abonnement waarbij ook een mailservice hoort die je op de hoogte houdt van recente ontwikkelingen, ofwel wacht je tot er "open dagen" georganiseerd worden en dan kan je enkele dagen vrij de site bezoeken. De open dagen worden aangekondigd op de site.
  OT Seeker: De database OT Seeker bevat samenvattingen van systematische reviews en randomized controlled trials die relevant zijn voor ergotherapeuten. De trials zijn afkomstig uit verschillende databases, zoals Medline, CINAHL, ERIC, EMBASE en de Cochrane Library.
De OT Seeker is een product van de Australian Association of Occupational Therapists en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met o.a. PEDRO en de Cochrane Library. Er is een zoekpagina, waar gezocht kan worden met keywords, maar ook op categorie. Verder is er een indrukwekkende pagina met links naar informatie betreffende evidenced based practice voor ergotherapie. Daarnaast is ook de Evidence Based Occupational Therapy University of Queensland Group (UQEBOT) een bron van evidence based materiaal.
  De Nederlandse ZorgMediatheek helpt organisaties in de sector van zorg, welzijn en wonen met documentatie en informatie via een online-catalogus. Je kan hier ook bronmateriaal aanvragen dat je zelf niet elders kan vinden.
  Een kleine maar erg bruikbare databank is de OT CATs database (Occupational Therapy Critically Appraised Topics) waarin wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen gepubliceerd worden binnen het vakdomein van de ergotherapie. Gelijkaardige databanken zijn CATs in rehabilitation therapy van Queen's University (Canada)
  De MOHO Clearinghouse geeft toegang tot bibliografische beschrijvingen van bronnen met specifiek evidence based onderzoek op basis van verschillende meetinstrumenten.
  Een interessante bron van informatie kunnen de databanken van eindwerken van OT-departementen van universiteiten zijn, zoals b.v. de Universiteit van Salford (UK).
  CIRRIE: The CIRRIE Database (Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange) currently contains over 17,000 citations of international rehabilitation research published between 1990 and the present.
  BUBL Journals: BUBL biedt via het archief zijn collectie tijdschriften over allerlei onderwerpen aan waarvan er een aantal gerelateerd zijn aan ergotherapie (o.a. geriatrie). Het gaat hier niet om recente nummers aangezien BUBL geen nieuwe tijdschriften meer opneemt.
  NeLMH: The National Electronic Library for Mental Health is primarily developed for mental health and primary care professionals working in the UK health service. However, the site also features a huge amount of content that is relevant to the general public, patients, survivors, caregivers, social care professionals, and anyone else with an interest in mental health.
  Advance for OT: Online- tijdschrift over ergotherapie (logincode: zie Toledo).
  OTJR Occupation, Participation and Health Database van de AOTF (American Occupational Therapy Foundation)
  CJOT: Het Canadian Journal of Occupational Therapy is het meest geciteerde tijdschrift binnen de wereld van de ergotherapie. De meeste artikels zijn full-text beschikbaar, andere slechts als samenvatting (vooral uit de recente nummers). Het tijdschrift wordt ook opgenomen in de collectie van de mediatheek.
  Australian OT Journal: Korte samenvattingen (abstracts) van de artikels.
  AJOT: American Journal of OT, tijdschrift van de American Occupational Therapy Association. De samenvattingen van de artikels zijn vrij te raadplegen.
  OT Journal of research: Tijdschrift van de American Occupational Therapy Foundation (AOTF). Er is een e-mail-alert dienst beschikbaar die je elke maand de inhoudstafel en samenvattingen levert.
  RPSD: Research and Practice for Persons with Severe Disabilities is a quarterly  journal that  emphasizes articles that report original research, authoritative and comprehensive reviews, conceptual and practical position papers that offer new directions, and effective assessment and intervention methodologies and service delivery model program descriptions.
  Ontwikkeling
  British Journal of developmental disability: Je moet eerst klikken op BJDD Contents en dan krijg je links de lijst van jaargangen (logincode: zie Toledo). De abstracts zijn beschikbaar in webformaat, de volledige tekst in pdf-formaat.
  Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
  Psychiatrie
  PsychLit on Quest: Toegang tot de American Psychological Association Electronic Information Database. QUEST omvat twee secties: (1) psyb: Books & Chapters, en (2) psyc: Journal Articles to psychological research periodicals.
  PsychArticles en PsychInfo: Toegang tot full-text (de Articles) en de samenvattingen (Info) van de tjdschriften van de American Psychological Association (APA). Je betaalt hier een klein bedrag per dag.
  Psychiatry and clinical psychology journals: Sciencekomm toegang tot een massa tijdschriften in alle vakdomeinen, waaronder psychiatrie en psychologie. Je vindt er meestal enkel titelbeschrijvingen (met gegevens over het tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd is). Daarnaast is er ook nog Electronic Journals and Periodicals in Psychology van de Universität Hannover en de Medische startpagina met een overzicht van vakliteratuur psychiatrie.
  Individuele electronische tijdschriften zijn: American Journal of Psychiatry van de American Psychiatric Association; American Journal of Psychology van de University of Illinois; British Journal of Psychology van de British Psychological Society; Journal of Mind and Behavior van de University of Maine (US);Journal of Psychiatry van de National Medical society (US); de Psychiatric Times en de fantastisch rijke site van de internationale Human nature review (met encyclopedie en online full-text van boeken zoals On the Origin of Species en On the Descent of Man van Charles Darwin).
  Radical Psychology Journal van het Radical Psychology Network, een alternatief voor de klassieke psychologie...
  Geriatrie
  Ageline is een database van artikelen over geriatrie en "ageing" in het algemeen die nogal at gebruikt wordt voor onderzoek.
  Medische startpagina: Vakliteratuur geriatrie en verpleeghuiskunde
  Individuele electronische tijdschriften zijn: Age & Ageing van de British Geriatrics Society; TGG: Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie en de Nederlandse Verenigingen voor Klinische en Sociale Geriatrie; Mechanisms of ageing and development, tijdschrift van de British Society for Research on Ageing; de Journals of gerontology van de Gerontological Society of America; Geriatrics en de Geriatric Times
  Fysische Revalidatie
  Medische startpagina: Vakliteratuur revalidatie
  RehabTrials: Evidence based studies in de revalidatie
  CSP: De chartered Society of Physiotherapy biedt een site met een aantal databanken waarin nogal wat evidence based practice bronnen zitten.
  IJRR: International Journal of Rehabilitation, European Federation for Research in Rehabilitation
  JRRD: Journal of Rehabilitation Research and Development, Department of Veterans Affairs (US)
  NARIC: Met de NARIC (National Rehabilitation Information Centre) databases kan je REHABDATA, het NIDRR Program Directory, het Compendium of Products, en de omvattende Knowledgebase of Disability and Rehabilitation Resources raadplegen.
  Orthopedie
  RECAL: RECAL is the world's most comprehensive bibliographic database in the field of prosthetics, orthotics and related rehabilitation engineering. Originally developed as part of a research programme funded by the Scottish Office, Home and Health Department it currently contains 58,000 bibliographic records. Each record is indexed using the RECAL Thesaurus and includes a brief factual abstract. Some three to four thousand records are added to the database per annum. Deze database is enkel vanuit de mediatheek van de KHKempen raadpleegbaar, tenzij je zelf een abonnement neemt.
  De TechGuide van Monash University (US) is een databank met reviews van orthopedische apparaten en onderdelen.
  Medscape Orthopaedics: in deze Medline voor orthopedie gebruik je best de tabbladen bovenaan om te vinden wat je zoekt.
  Medische startpagina: Deze pagina geeft verwijzingen naar enkele minder bekende orthopedische tijdschriften.
  Orthobode: Nederlands tijdschrift van de Stichting Informatievoorziening Orthopedie Nederland (S.I.O.N). Het tijdschrift biedt informatie en opinie over ontwikkelingen in de orthopedische branche. De inhoudstafels van alle jaargangen zijn beschikbaar en de artikels kunnen opgevraagd worden.
  Journal of Orthotics and Prosthetics: American Academy of Orthotists and Prosthetists
  Orthopädietechnik: Duitstalig tijdschrift, ook aanwezig in de mediatheek
  JOP: Journal of Orthopaedic Research (uitgeverij Elsevier)
  Orthopedic Technology Review (OTR) provides the missing link between the orthopedic practitioner and health care administrator operating within today's managed care environment. This publication is intended as a forum for discussion of the common economic issues that they both face, especially those related to the development, diffusion, acquisition and utilization of medical technologies. OTR covers the economics of technology acquisition, tackles productivity issues, describes the best medical practices and provides information that is currently unavailable in this marketplace.
  Voor het vakgebied van de biomechanica is er BioMechanics en Journal of Biomechanics.
  Voeding & Dieet
  Martindale: Martindale's Health Science Guide is een vrij complete portaalsite die ook inhoud aanbiedt en je naar vakliteratuur verwijst.
  FSC: Food Science Central is vergelijkbaar met Martindale maar is enkel gericht op voeding en biedt een waaier aan wetenschappelijke informatie met o.a. een eigen electronisch tijdschrift FSTA (Food Science & Technology Abstracts) dat de vakliteratuur verwerkt (logincode: zie Toledo). Voor informatie over industriële en commerciële voedingstoepassingen kan je terecht bij de FoodNavigator.
  CERIN: Het Centre de Recherche des Informations Nutritionelles is een Frans instituut dat tot doel heeft wetenschappelijke informatie te verspreiden en omvat o.a. de CERINUT databank. De informatie die je hier vindt, is steeds wetenschappelijk onderbouwd.
  MedBioWorld: Sciencekomm toegang tot tijdschriften over voeding en dieetkunde.
  Het European Journal of Clinical Nutrition (EJCN), Journal of human nutrition and dietetics (JHND) van de British Dietetic Association, het American Journal of clinical nutrition (AJCT) en het Journal of Nutrition van de American Society for Nutritional Sciences bevatten erg interessante artikels over uiteenlopende onderwerpen voor voeding- en dieetkundigen.
  Ook het Australian Journal of Nutrition and Dietetics (AJND) is beschikbaar op het net en kan doorzocht worden aan de hand van de indexen die in pdf-formaat aangeboden worden.
  Verder zijn er het International Journal of Obesity (IJO) en Obesity Research.
  De databank van de American Dietetic Association zou een excellente bron kunnen zijn voor evidence based bronnen, maar ze is enkele toegankelijk voor leden... Je kan wel zoeken in Clinical Diabetes.
   
  Biomedische Wetenschappen
  BioMedWorld: Sciencekomm toegang tot tijdschriften in het biomedische vakdomein. Je vindt er meestal enkel titelbeschrijvingen en verwijzingen naar tijdschriften. BioMedNet is de toegang tot de Elseviertijdschriften in dit domein (logincode: zie Toledo).
  NCBI: National Center for Biotechnology Information toegang tot Pubmed/Medline en een aantal specifieke databanken die toegankelijk zijn via Entrez.
  HumMolgen: Hum-Molgen geeft een overzicht van de belangrijkste biomedische tijdschriften.
  Een speciaal soort informatie is de zogenaamde "grey literature": dit zijn rapporten en niet-gepubliceerde artikels van overheden en bedrijven. De grey-lit databanken bevatten vaak informatie die erg bruikbaar is maar niet via andere kanalen kan aangeboord worden. Je vind deze grey literature b.v. in de Biomedical Research Database van het US Department of Defence.
  Biochemistry & Molecular Biology Journals
  Royal Society of Medicine Journals: De verzameling medische tijdschriften van de Royal Society of Medicine (UK)
  Voor diergeneeskundige tijdschriften kan je terecht in de Medline. De veterinaire tijdschriften die daarin opgenomen zijn, vind je in de lijst van de Washington State University.
  MedVet: De Bibliothèque de Médecine Vétérinaire van de Université de Montreal biedt een toegang tot een grote verzameling vakliteratuur voor de dierenartsenij (de interface bestaat zowel in het Engels als in het Frans). Voor thesissen kan je terecht op Euroscience. Als je daar interssante referenties vindt, kan je vanuit de school op het Web of Knowledge de volledige tekst opvragen. Rechtstreekse toegang heb je vaak ook via de individuele faculteitsdatabanken: zoals de Thèses vétérinaires francaises en Theses vétérinaire d`Alfort en Theses veterinaires de Nantes en Theses veterinaires de Lyon en Swedish University of Agricultural Sciences Veterinary Theses en INRA Theses (Pathologie en reproductie).
   
  Natuurwetenschappen
  Biowetenschappen
  Agricola: Agricola is de online databank van de National Agricultural Library (US). Deze bevat (samenvattingen van) artikels uit meer dan 800 tijdschriften uit de biowetenschappen. Voor het Nederlandstalige materiaal kan je terecht bij de Labirint-databank van VILT en de Artik-databank van de universiteit van Wageningen. Het Britse overheidsinstituut Central Science Lab is een verdere bron van degelijke wetenschappelijke informatie, evenals het Australische Crop & food research dat via indexen een overzicht biedt van eigen onderzoek op vele vlakken van land- en tuinbouw. Recent is er ook BioOne bijgekomen dat een beperkt aantal tijdschriften over agro- en biotechniek toegankelijk maakt. Voor agro-economische studies is er de AgEcon databank (Research in Agricultural and Applied Economics).
  Specifieke databanken zijn de FADINAP-database on pesticides and the environment van de EU.
  CropBiotech Net is the home of the Global Knowledge Center on Crop Biotechnology, an information service that provides regular updates and information about the global status of crop biotechnology, products and issues, regular news, communication materials, and links to other information sources. The knowledge center is part of the sharing knowledge initiative of the International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA)
  De Royal Horticultural Society (UK) biedt een zeer uitgebreide databank aan over het vakdomein.
  Voor de biologische land- en tuinbouw is er de databank van de Organic ePrints en uiteraard van de Biotheek.
  MedBioWorld: Sciencekomm tijdschriften
  AJEA: Australian Journal of Experimental Agriculture, A journal for the publication of applied research into the soil, plant and animal sciences.
  Milieuzorg
  Het EEA (European Environment Agency) met de deelsite EIONet (European Environment Information and Observation Network) is net als de EPA (US Environment Protection Agency) en de NBII (US National Biological Information Infrastructure) een overheidsinstelling die erg veel materiaal beschikbaar stelt over milieuthema's (o.a. statistieken en rapporten). EIONet biedt ook de handige GEMET-thesaurus aan waarin alle termen vertaald zijn in de talen van de EU. Verder is er nog de NETD (US National Environmental technology database). Internationaal is er de UNEP (United Nations Environment Programme), EarthTrends van de World Resources Institute, de GBIF (Global Biodiversity Information Facility) en de Global Environmental Database van het Centre for Global Environmental Research dat zich bezighoudt met uitstoot van gassen en klimaatverandering. Ook de Griekse Cosmos Scientific References databank biedt full-text materiaal over milieugerelateerde onderwerpen aan.
   
  Chemie, fysica & technologie
  CAS, de informatie-aanbieder van de American Chemical Society, biedt een overzicht van databanken voor natuurwetenschappen. CAS biedt ook zoekmachines (o.a. SciFinder en STN) aan die zowat alle wetenschappelijke publicaties op het vlak van natuurwetenschappen doorzoeken, maar deze zijn niet vrij toegankelijk. Wel vrij toegankelijk is de TechXtra interface waarmee je 25 open databanken van wetenschappelijke instituten en organisaties doorzoekt, en die ook toegang biedt tot de RAM interface (Recent Advances in Manufacturing) die een 500-tal technische tijdschriften doorzoekt met een focus op productie en niet op onderzoek. Ook de Royal Society of Chemistry (UK) biedt een databank aan met vaktijdschriften over alle aspecten van de chemie waarbij veel artikels in full-text beschikbaar zijn.
  Met ChemSpy kan je rechtstreeks zoeken in verschillende databanken. Je moet wel eerst weten welke je wil gebruiken. Een algemene interface voor alle databanken samen zou handiger zijn. Een poging om dit te doen is FIZ Chemie (Fachinformationszentrum Chemie Berlin) waar drie zoekmachines te gebruiken zijn (ChemGuide, MedPharmGuide and PublishersGuide - Science and Technology).
  Het NIST (National Institute of Standards and Technology) biedt toegang tot allerlei natuurwetenschappelijke databanken op het net die vrij toegankelijk zijn. Je kan deze lijst ook op de NIST-website terugvinden zodat we die hier niet hoeven op te nemen. De Standard Reference Database is een voorbeeld van zo'n databank.
  AVEL Sustainability Knowledge Network is a portal and brokerage service for engineers, other professionals and researchers concerned with sustainable systems. De Civil Engineering Database en EngNetBase zijn vergelijkbare initiatieven.
  Ook de National Library of Medicine biedt enkele databanken aan die interessant kunnen zijn: o.a. ToxNet, een databank over de toxicologische eigenschappen van stoffen.
  Grey literature vind je op de GrayLit databank van het Department of Energy (US), met naast engineering-onderwerpen ook milieugerelateerde info. Meer databanken zijn te vinden in de GreyLit-sectie van de Information Literacy toolkit, op de NTIS (US National Technology Information Service) en op de DTIC (US Defence Technical Information Center) van het Department of Defence (ook via STINET). De Energy Science and Technology Database van de amerikaanse overheid biedt dagpassen aan die je toelaten om materiaal over alle aspecten van energie dat niet vrij toegankelijk is toch te bekijken. Een overzicht van individuele databanken vind je bij de Maryland University Libraries.
  Een onderdeel van de grey literature zijn de e-prints: dit zijn nog niet gepubliceerde artikelen. Ze zijn onder andere te vinden op ArXiv.
  Voor wetenschappelijke artikelen uit het domein van de fysica gebruik je best de databank van het Institute of Physics.
 
  Sociale Wetenschappen
  SSVL Social Sciences Virtual Library Journals en Questia verzamelen allerlei materiaal (artikels, boeken) over de sociale en humane wetenschappen. Interessant is ook de Sociological Tour through Cyberspace van Trinity College, Oxford, en de UK Data Archive. Voor deze laatste is een aanvraag om toegang ingediend. De meest uitgebreide databank is waarschijnlijk Data on the Net van de University of California.
  Social Care Online is the UK's most extensive database of social care information. With everything from research briefings, to reports, government documents, journal articles, and websites and you find it all with the click of a button. Updated daily by SCIE's experienced information managers, Social Care Online offers unrivalled free access and ease of use.
  The Economic and Social Research Council (ESRC) is the UK's leading research funding and training agency addressing economic and social concerns, and aims to provide high quality research on issues of importance to business, the public sector and government.
  Een begin van Evidence Based Practice (EBP) materiaal is te vinden in de Campbell Collaboration databank met ondermeer de C2-Spectr waarin materiaal opgenomen is over opvoeding, socio-economische thema's en criminologie.
  Persée (Portail de Revues Scientifiques en Sciences Humaines et Sociales) is een volledige digitale bibliotheek van de Franse wetenschappelijke publicaties over sociale thema's. Aanvullend hierop is In Extenso, de zoekmachine van Revues.org.
 
 
© 2006 Alex Wuyts - KHKempen - departement gezondheidszorg & chemie