Content-sites
  Wanneer je via het internet op zoek gaat naar informatie over een bepaald onderwerp kom je uiteindelijk terecht bij ofwel vakliteratuurdatabanken ofwel sites die 'inhoud' bieden, d.w.z. sites die je niet meer doorverwijzen naar andere sites maar zelf 'tekst' bevatten. Soms is het echter eenvoudiger om rechtstreeks naar deze sites te surfen en daar de informatie op te zoeken via een index of een interne zoekmachine. Hieronder vind je enkele goede 'content-sites' voor jouw vakgebied. Deze opsomming is verre van compleet (dat is ook niet de bedoeling). Best houd je zelf een overzicht bij van de sites waar je makkelijk goede informatie vindt.
  Wetenschap
  De Wikipedia is een voorbeeld van een site die informatie over het hele spectrum van de menselijke kennis poogt aan te bieden. Ze steunt op de samenwerking van internetgebruikers en is beschikbaar in verschillende talen. Dit laatste is handig als je vertalingen zoekt van concepten die niet zomaar in woordenboeken terug te vinden zijn.
  BBC Education Homepage: De site van de BBC omvat veel interessante informatie over allerlei onderwerpen. Vaak worden hier onderwerpen verder uitgediept die ook in programma's aan bod komen.
   
  Gezondheidszorg
  Overheidssites
  Het Nederlandse Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) ondersteunt en coördineert activiteiten die bijdragen tot een gezondere leefwijze van de Nederlandse bevolking. Door middel van landelijke, doelgroepgerichte programma's worden deze activiteiten gecoördineerd en op elkaar afgestemd. Daarnaast ondersteunt het NIGZ professionele gezondheidsbevorderaars zoals gezondheidsvoorlichters, preventiewerkers en artsen met trainingen, publicaties en advies. De Belgische tegenhanger dsaarvan is het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid.
  MedlinePlus, een onderdeel van de National Library of Medicine, is op dit ogenblik zeker de meest complete content-site op het net wat betreft informatie over aandoeningen. De informatie wordt bondig en overzichtelijk aangeboden via een degelijke zoekmachine die naast inhoud ook links naar andere content-sites aanlevert. Het beste beginpunt is de encyclopedie. De overige informatie zorgt voor uitdieping.
  Healthfinder en NIHSearch zijn twee zoekmachines van de National Institutes of Health in de US.
  Voor Europa is de Public Health Thematic Portal een interessante toegang tot onderzoeksgegevens, richtlijnen en gezondheidsprogramma's.
  In Groot-Britannië is er NHS direct (National health service) en Wired for health: UK Health resources for teachers. Vergelijkbaar is de Belgische health.gov, de site van het RIZIV en het VIG (Vlaams instituut voor de Gezondheid).
  De US National Institutes of health (NIH) met de Centers for disease control (CDC) met daarin het National Center for infectious diseases (NCID), en het Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ).
  WHO: de World Health organization biedt ook factsheets aan over de gezondheidstoestand in de wereld.
  Niet-overheidssites
  Naast de MedlinePlus zijn er nog heel wat andere encyclopedieën beschikbaar op het internet. De belangrijkste daarvan zijn Mediweb, eMedicine (logincode: zie Toledo), GPNotebook en de Merck Manual. Daarnaast kan je ook terecht bij het VisibleHumanProject voor een visuele voorstelling van de anatomie.
  De What Works Clearinghouse biedt een ruim overzicht van strategieën waarmee je mensen kan bereiken met advisering, voorlichting, opvoeding en onderwijs.
  Ergotherapie
  Algemeen
  De Canadese Otworks site biedt heel wat interessante artikels over actuele discussie-onderwerpen binnen de ergotherapie.
  Rehadat Canada databases: REHADAT is an information system designed to support the vocational integration of disabled persons. REHADAT is international in scope, with locations in Germany, Canada and Australia. REHADAT Canada holds detailed information about various aspects of the vocational rehabilitation process. Six public access databases (assistive devices, case studies, disability management practices, literature, policies and language, research) provide disability management professionals with a wealth of information to aid in the vocational integration process. Naast de Canadese databank is er ook een Rehadat Databank Duitsland. Voor informatie over de beschikbaarheid van hulpmiddelen in europa is dit soms een meer aangewezen weg. de databank is te doorzoeken in het Duits of het Engels.
  MOHO Clearing house: Model of Human Occupation
  CGT: Een rijke Nederlandstalige site over cognitieve gedragstherapie.
  CAPC: Het Center to Advance Palliative Care biedt een overzicht van het opbouwen van een dienst palliatieve zorgen.
  The AgrAbility Project was created to assist people with disabilities employed in agriculture. The project links the Cooperative Extension Service at a land-grant university with a private nonprofit disability service organization to provide practical education and assistance that promotes independence in agricultural production and rural living. The AgrAbility Project assists people involved in production agriculture who work both on small and large operations.
  ENOTHE: European network of OT in higher education, Hogeschool Amsterdam met daarbij het portaal gezondheidszorg dat o.a. full-text eindwerken aanbiedt.
  Beroepsverenigingen die via hun website informatie beschikbaar maken zijn o.a. de US OT Association, de US OT Foundation, de Canadian Association of OT, de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie, het Vlaams Ergotherapeutenverbond en de Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten.
  Ontwikkeling
  VLAMAB: Vlaamse vereniging van beschutte werkplaatsen
  ECCD group: consultative group on early child development
  Zetnet: Nederlands platform mentale handicap
  Autism Centre: US Centre of the study of autism
  Canadian play therapy institute
  Psychiatrie
  MentalHelpNet is een rijke directory die toegang geeft tot alles wat te maken heeft met geestelijke gezondheidszorg op het internet. Vergelijkbaar zijn CME Mental Health Infosource (Continuing Medical Education), Mental health matters en het Canadese Mental health internet.
  Nederlandse sites zijn het Nederlands Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid met o.a. de Psychowijzer, de GGD (Geestelijke Gezondheidsdiensten Nederland), en het Trimbos instituut (Netherlands Institute of Mental Health and Addiction)
  MIKADO is het landelijke kenniscentrum op het gebied van de interculturele geestelijke gezondheidszorg, opgericht om praktijk, wetenschap en beleid beter op elkaar af te stemmen. MIKADO richt zich op hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Hulpverleners krijgen van MIKADO ondersteuning bij kennisverwerving en het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk. Vraagstukken uit de praktijk worden door MIKADO aangevoerd als mogelijke thema’s voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast stimuleert MIKADO beleidsmakers tot het ontwikkelen van beleid gericht op interculturele geestelijke gezondheidszorg. Met deze aanpak wil MIKADO zowel de kennisoverdracht als de praktische zorg verbeteren.
  Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie stelt zich tot doel de kwaliteit van zorg aan ouderen met psychische en psychiatrische problemen te verbeteren. Het centrum richt zich op zowel de professional als het publiek. Het wil beschikbare kennis in de ouderenpsychiatrie inventariseren, ontbrekende kennis ontwikkelen, managen en op maat distribueren aan de verschillende doelgroepen. Daarnaast biedt het centrum, al dan niet tegen een financiële vergoeding, faciliteiten die door de professional en het publiek gevraagd worden.
  Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
  International organizations: American Psychiatry Association list
  Schizophrenia education centre
  UK Royal college of psychiatrists
  APA: American psychological association
  Mind online: Michigan Institute for Neurological Disorders
  NAMI: National Alliance for the mentally ill (US)
  De Antipsychiatry coalition en het Radical Psychology Network (RadPsy) zijn twee sites met een alternatieve visie op psychiatrie. Wie kritisch wil zijn, neemt ook hier steeds een kijkje.
  Geriatrie
  Vlaamse Alzheimerliga, La Ligue Alzheimer (franstalig), Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) en AlzheimerEurope
  AAGP: American Association for Geriatric Psychiatry
  NIA Research: National Institute on Aging met daarin het Alzheimer's Disease Education and Referral (ADEAR) Center (US)
  Fysische Revalidatie
  ABLEDATA: ABLEDATA is a federally funded project whose primary mission is to provide information on assistive technology and rehabilitation equipment available from domestic and international sources to consumers, organizations, professionals, and caregivers within the United States.  It is sponsored by the National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR), which is part of the Office of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS) of the U.S. Department of Education.
The ABLEDATA database contains information on more than 29,000 assistive technology products (over 19,000 of which are currently available), from white canes to voice output programs.  The database contains detailed descriptions of each product including price and company information.  The database also contains information on non-commercial prototypes, customized and one-of-a-kind products, and do-it-yourself designs.  To select devices most appropriate to your needs, we suggest combining ABLEDATA information with professional advice, product evaluations, and hands-on product trials. 
  EIDD: European Institute for design & disability
  AssistiveTech.net: Georgia Tech Center for Assistive Technology and Environmental Access (CATEA) met fondsen van het National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR), onderdeel van het  Office of Special Education and Rehabilitative Services (OSERS) van het US Department of Education.
  Vlaams Fonds met de Vlibank, een databank van beschikbare hulpmiddelen met beschrijvingen en prijzen.
  Steunpunt werkgelegenheid, arbeid & vorming
  Handywijzer: De informatie van de Handy-wijzer is bedoeld om te ondersteunen bij de keuze van een hulpmiddel voor een individu. De doelgroep is dan ook zeer breed en bestaat uit eindgebruikers, dienstverleners, verstrekkers en bedrijven. De inhoud betreft alle in Nederland verkrijgbare hulpmiddelen voor mensen met functiebeperkingen (mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap, ouderen met ouderdomsgebreken, chronisch zieken,...).
  Makoa: Disability Information & Resources is een no-nonsense pagina met ongelooflijk veel links voor alles wat met handicap te maken heeft. De site is ontworpen door Jim Lubin, een quadriplegieker.
  Monash rehab technology research: Monash University, Australië
  Rehabilitation International: Internationale overkoepelende gehandicaptenrechtenorganisatie. De site omvat een aantal publicaties hierover. Het World Institute on Disability en het Institute on Independent Living zijn vergelijkbaar hiermee.
  DisabilityNow: Nieuws van de Britse gehandicaptenwereld.
  EENet: Het Enabling Education Network (university of Manchester, UK) is een interessante site over inclusief onderwijs.
  NICHYCh: US National Information Center for Children and Youth with Disabilities
  Scope: Informatiekanaal over spastische verlamming
  Ergoweb: De ultieme website voor alles wat met ergonomie te maken heeft.
  Orthopedie
  OandP: Orthotics and Prosthetics was lange tijd de enige site die enkel gericht is op technische orthopedie. Het is echter vaak even zoeken voor je je weg vindt in deze vrij onoverzichtelijke site. Het onderdeel "Resources" is waarschijnlijk het meest interessante deel. WordOrtho daarentegen is erg duidelijk en omvat een heel handboek over alle aspecten van de orthopedie. Vergelijkbaar daarmee, maar wat beperkter is Orthopda.
  Ook de National Institutes of Health (US) hebben een orthopedieportaal nl. NIAMS, het osteoporosis and related bone diseases national resource center.
  Belgian orthoweb is een interessante website van de Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie, met case-studies, beeldmateriaal e.d. OrthoRehaWeb, een Duitse site over technische orthopedie is veel beperkter maar meer gericht op de niet chirurgische orthopedie.
  PRS, Prosthetics Research Study is een beperkte site, maar bevat wel interessant bronmateriaal voor b.v. eindwerken. Hetzelfde geldt voor de sites van de Northwestern University in Chicago en NCPO Research van de LaTrobe University. Beeldmateriaal vind je op de websites van de Universität Wien (cursus Dr Kirtley) en Clinical Gait Analysis. Een buitenbeentje is de "Manual of Artificial Limbs", een boek uit 1905 dat op het web te vinden is bij ASC Orthotics & Prosthetics.
  Voor een overzicht van organisaties binnen het vakdomein kan je terecht bij Interbor. Daar vind je ook een instrument om de tevredenheid van patiënten met een amputatie aan de onderste ledematen te meten.
  Voeding & Dieet
  Blonz: The Blonz Guide, Nutrition, Food & Health Resources, is een goed opgebouwde en sterke site over alle aspecten van voeding- en dieetonderwerpen, met erg veel links naar allerlei andere interessante bronnen. Vergelijkbaar is ook het Martindale Center.
  FSC: Food Science Central is gericht op voeding en biedt een waaier aan wetenschappelijke informatie met o.a. een eigen electronisch tijdschrift dat de vakliteratuur verwerkt (logincode: zie Toledo). FSC geeft ook een overzicht van websites per thema.
  About nutrition: About is een portaalsite voor verschillende vakgebieden. About Nutrition is er daar één van.
  Voedingscentrum: Met vragen over gezond en veilig eten kan je terecht bij de onafhankelijke Stichting Voedingscentrum Nederland. Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid om wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over gezonde voeding en voedselveiligheid. Daarnaast is er het nieuwe Nederlandstalige Food InfoNet. De European Food Information Council, de British Nutrition Foundation en de American Society for Nutritional Sciences zijn vergelijkbare bronnen. Het Britse Institute of Food Research is de site van het wetenschappelijk voedingscentrum zelf.
  De overheid van de VS heeft tal van eigen onderzoekscentra en informatieportalen. Via  Nutrition.gov of het Food Nutrition Information Center bereik je die allemaal. De USDA National Nutrient Database (NND) biedt b.v. informatie die je elders niet vindt. De belangrijkste overheidssites zijn zeker het Food Nutrition Information Center zelf, de Food and Drug Administration (FDA) en het Center for Food Safety and Applied Nutrition. Het Britse equivalent is het DEFRA (department for environment, food & rural affairs) met daarbinnen het Food Standards Agency.
  Voor specifieke aandoeningen zijn er specifieke websites beschikbaar zoals de NACC (National Association for Colitis and Crohn's Disease - UK) en de CCFA (Crohn's and Colitis Foundation of America).
  Het AICR (American Institute of Cancer Research) biedt allerlei bronmateriaal over voeding en kankeronderzoek.
  Specifiek voor dieetkunde zijn er Ask the dietitian en Dietetics online. Ook de British Dietetic Association biedt nogal wat goede informatie.
  Vanuit de voedingsindustrie zelf worden ook een aantal interessante site aangeboden, maar hier moet je erop bedacht zijn dat de informatie wel vanuit een specifiek standpunt wordt meegegeven. Een voorbeeld van zo'n site is FoodIngredientsFirst, die naast nieuws ook een directory omvat van websites over bepaalde voedigsgerelateerde onderwerpen. Sommige sites worden ontworpen door individuele personen (meestal ervaringsdeskundigen) en kunnen heel wat interessante informatie bieden die elders moeilijker bereikbaar is. een voorbeeld daarvan is FoodCanMakeYouIll.
   
  Biomedische Wetenschappen
  BIO is de website van de Biotechnology Industry Organization.
  Nederlandstalige websites binnen het biomedische vakdomein zijn het Erfo-centrum (het Nederlandse Nationale Kennis & Voorlichtingscentrum) en Medsurf, de Belgische site voor medici.
  Pharmacology central is een virtuele pharmacopeia
  CIDRAP (Center for Infectious Disease Research and Policy - US)
  Ageing research centre: Het ARC biedt wetenschappelijke informatie over het verouderingsproces in organismen.
  Natuurwetenschappen
  Biowetenschappen
  Landbouw.be: Belgische landbouwsite met het FAVV (Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en daaraan gerelateerd het federale landbouwportaal met alle gegevens over landbouw, tuinbouw en veeteelt in België.
  European centre for crop protection
  OrganicEurope geeft een overzicht van de biologische land- en tuinbouw in europa, met rapporten per land. Het FiBL (ForschungsInstitut für Biologischen Landbau) uit Zwitserland is een onderzoeksinstituut dat wetenschappelijk materiaal aanbiedt over allerlei onderwerpen. Voor Vlaanderen en Nederland kan je terecht bij de degelijke sites van BioForum met de nieuwe Biotheek en Platform Biologica.
  Voor Nederland zijn het ATC (agrarisch telematicacentrum) en het Praktijkonderzoek Veehouderij goede bronnen. Via AgriWeb kan je eenvoudig zoeken naar gebruikte landbouw- en bouwmachines.
  De Royal Horticultural Society (UK) biedt een zeer complete site over het vakdomein. Daarnaast is er nog Horticulture Resources. Deze site biedt inhoud en links naar andere sites over tuinbouw. Een aanvulling is zeker de Plants Database van de USDA.
  AgBioTechInfoNet: is een schitterende site met een weelde aan informatie over allerlei aspecten van biotechnologie. The focus is on scientific reports and findings and technical analysis, although the page also covers emerging issues of widespread interest, developments in the policy arena, and major media coverage. Ag BioTech InfoNet offer a road-map to the wealth of resources on the Internet where interested individuals can access original documents and more detailed information from a variety of sources. Ag BioTech InfoNet hopes to emerge as a valuable resource for anyone trying to better understand the implications of agricultural biotechnology. The goal is to facilitate access to critical, original documents and information, and recognized experts. Ag BioTech InfoNet is designed and managed by Ecologic, Inc, a Sandpoint, Idaho based company specializing in analyses of agriculture's impacts on the environment and food safety. Ag BioTech InfoNet is sponsored by a consortium of scientific, environmental and consumer organizations, each of whom contribute ideas, content, and direction to the site.
  AgNIC: Agriculture Network Information Centre is een samenwerkingsverband tussen verschillende Amerikaanse staten die gezamenlijk informatie aanbieden over land- en tuinbouw.
  CRIS: The Current Research Information System (CRIS) is the U.S. Department of Agriculture's documentation and reporting system for ongoing agricultural, food and nutrition, and forestry research. CRIS contains over 30,000 descriptions of current, publicly-supported research projects of the USDA agencies. Een onderdeel daarvan is de PlantsDatabase.
  FAO: De site van de Food and Agriculture Organization (United Nations) wijst de weg naar informatie over voedselproductie en ­consumptie en landbouw in de derde wereld.
  AFSNI: Het Science Service van het Department of Agriculture and Rural Development in Noord-Ierland biedt erg veel inhoud over alle aspecten van landbouw. Statistische informatie vind je op de DARD-site zelf. Andere sites zijn CSIRO (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization), ARINI (Agricultural Research Institute of Northern Ireland) en Noragric (Centre for International Environment and Development Studies at the Agricultural University of Norway).
  AAFC: Agriculture and Agri-Food Canada biedt informatie over onderzoek, technologie en programma's in verband met voedselveiligheid, milieuzorg en innovatie.
  AgCare: AgCare (Canada) provides science- and research-based information and policy initiatives on pesticide use, crop biotechnology developments, nutrient management and other related environmental issues surrounding field and horticultural crop production in Ontario.
  Chemie
  Chemsoc is een site met nieuws en degelijke basisinformatie voor chemici en vormt een onderdeel van de RSC (Royal Society for Chemistry).
  Een eenvoudige site met erg veel materiaal over chemische stoffen en reacties is ChemGuide. Als je demonstraties van chemische proeven zoekt kan je die vinden op GenChem van de universtiteit van Wisconsin. Een wat onconventioneler website is de MadScience Network, waar je met vragen terecht kan en waar in de loop van de voorbije jaren een archief aangelegd is van alle mogelijke vragen en antwoorden op het vlak van natuurwetenschap.
   
 
© 2006 Alex Wuyts - KHKempen - departement gezondheidszorg & chemie