Afdeling C van ELB100


Deze afdeling laat toe DC-spanningen tot 500V met stromen tot 120A op te wekken.
Een asynchrone motor drijft een DC-generator aan. De opgewekte spanning kan je onttrekken via een speciaal stopcontact. De grootte ervan regel je door de bekrachtiging van de DC-generator te veranderen. Een voordeel van het gebruik van een DC-generator is dat de spanning redelijk vlak is.


De uitgangsspanning regel je d.m.v. een kastje met '+' en  '-'. Wil je een snelle verandering dan duw je tegelijkertijd op '~'. Op 2 plaatsen in het labo kan je de speciale connector inpluggen (zie rechtse foto).

Het DC-stopcontact heeft een witte kleur. De stekker moet na het insteken, een kwart gedraaid worden ter vergrendeling. In het stopcontact zijn ook blaasmagneten aanwezig om eventuele vonken ontstaan bij het ontgrendelen (onder stroom) te doven. Op het kastje met de 4mm-klemmen kan je de DC-stroom schakelen met een lastschakelaar. Gebuik nooit gewone schakelaars om inductieve DC-stromen te schakelen.
 

Hierboven zie je de synoptische voorstelling van de machines en de echte machines. De synoptische voorstelling stelt van boven naar onder voor: het vertrek en aankomst van de kabels naar een ander lokaal, de werkschakelaars en de ster-driehoek aanloop (waarvan je hieronder nog een foto kan bekijken),  en de machines (een asynchrone motor en een DC-machine met bekrachtiging)
 

z


Achteraan afdeling C toont van boven het DC-barenstelsel; in het midden de thyristorregelaar voor de bekrachtiging van de DC-machine, de gewenste-waardeinstelling, de VD-beveiliging van de thyristorregelaar; onderaan de contactoren met rechts de module voor het gescheiden meten van de laststroom.


De thyristorregelaar, waarvan je achteraan de radiatorkoelplaten van de thyristoren en vooraan de printplaten van sturing en regelaar ziet, is een éénfasige vollebruggelijkrichter. Hij zal de bekrachtiging van de generator zo veranderen dat de echte waarde gelijk blijft aan de gewenste, ten minste zolang de getrokken stroom niet te groot is. Er zijn dus 2 terugkoppelingen: de opgewekte spanning en de getrokken stroom.


De gewenste waarde van de spanning kan je veranderen met de '+' en '-' toetsen op het bedieningskastje. Om dit over te zetten naar een verstaanbare gewenste waarde voor de thyristorregelaar is gebruik gemaakt van een motorgestuurde potmeter.