Machinegroep 12 (de pompopstelling)

Een centrifugaalpomp (tussen sokkel en kolom) zal uit de witte plastic reservoir water zuigen en dit van onder naar boven door de doorzichtige kolom stuwen. De persleiding loopt naast deze kolom terug naar beneden. In dit stuk is de hoofdkraan ingebouwd. Tevens loopt hiermee een dunnere ontluchtingsleiding parallel. Verder maakt de hoofdleiding  een lus over de sokkel. In deze lus is een debietsmeting ingebouwd. Via een bocht rechts van de betonnen kolom komt het water terug in het reservoir. 
Op de gele verticale frontplaat is de voedingsblok en de debietsuitlezing gemonteerd.
De onderste kast is de motorbediening.

naar begin document


Asynchrone motor en pomp
Kenplaatgegevens motor: 1,5kW  D/Y 220/380V  4,9/2,8A  1420t/min  cosφ 0,76

Links zie je een metalen sokkel met vooraan de motor en achteraan de pomp. Een drukmeter duidt de uitgangsdruk van de pomp aan. De dikke leiding is de hoofdleiding, de dunnere leiding is de ontluchting.

 

 

 

 

naar begin document

 

 


Stuurkast van asynchrone motor:

De motor moet steeds in ster gestart worden. Indien de voedingsspanning het toelaat mag je hem nadien in driehoek overschakelen.
De motor kan maar starten indien de hoofdkraan gesloten is en de ontluchtingskraan open (zie volgende paragraaf).

 

 

naar begin document


Kranen.

Links vind je de (zwarte) ontluchtingskraan waarvan 2 microswitchen de stand kenbaar maken aan de motorstuurkast. De oranje kraan is de hoofdkraan, ook deze stand wordt gecontroleerd d.m.v. een microswitch.

 

 

naar begin document

 

Debietsmeting

De debietsmeter is een Δp-cel. D.m.v. een square-rooter omzetting in de kast wordt het debiet aangeduid op de display.

 

 

naar begin document