Machinegroep 13

Een poederrem belast een kleine asynchrone motor die op een koppeltafel is bevestigd. Achteraan is een kleine DC-tachogenerator bevestigd.

Poederrem
De poederrem is gemonteerd in een cilindervormige koelplaat. In de doorsnede zie je in het midden de rotor. Aan de buitenkant zie je de stator: een spoel die door een regelbare spanning kan bekrachtigd worden.

Het magnetisch veld zal het poeder dat zich tussen de rotor en de stator bevindt, aan mekaar laten klitten en zo een wrijvingskracht laten ontstaan. Het regelen van de bekrachtigingsstroom is praktisch evenredig met het remkoppel (mN).

De poederrem heeft een DC-voeding van 0 tot 24V nodig.

naar begin document


Asynchrone motor
Kenplaatje: 0,37kW  D/Y 230/400V  2,78/1,6A  700 min-1  cosφ=0,57  IP55  50Hz
De aansluitbussen zijn rechtstreeks met de wikkelingen verbonden: er is geen beveiliging voorzien !!

naar begin document


Koppeltafel.

De tafel bestaat uit een platform, waarop de motor is gemonteerd en dat opgehangen wordt met 4 schuine metaalsteunen. Op deze steunen zijn onder en boven rekstrookjes gekleefd. In totaal zijn er dus 8 rekstrookjes bevestigd. Ten gevolge van de reactiekrachten van de motor zullen de metaalsteunen vervormen en dit wordt door de rekstrookjes omgezet in een weerstandsverandering. De rekstrookjes staan in een wheatstonebrug die gevoed wordt door de DC-voeding, en die uitgelezen wordt door de signaalomvormers.

naar begin documentDe signalen worden gemeten via optisch gescheiden modulen (6B11); in deze modules zit de signaalconditionering (schaalaanpassing), de AD-omvorming en de optische scheiding. Zij zijn op een grondmodule gemonteerd waarop de voeding zit en de communicatie met de PC. Deze gebeurt via een RS232-verbinding.


De voeding van de rekstrookjes is ingebouwd in een plastic doos.
De netspanning (boven) wordt omgevormd met een gestabiliseerde geschakelde voeding tot 27VDC. Via de rechtse 5-polige connector onderaan wordt de rekstrookjesbrug gevoed en uitgelezen. Via de linkse BNC-connector kan je het signaal uitlezen.


Tachometer:
De DC-tachogenerator is achteraan op de as van de poederrem gemonteerd. In feite is dit een klein DC-motortje dat als generator gebruikt is: vermits dit helemaal symmetrisch gemaakt is, geeft dit generatortje bij de 2 draaizinnen niet evenveel uitgangsspanning voor hetzelfde toerental. Meet dus eerst na in welke draaizin je hem moet gebruiken.