Machinegroep 2

De groep bestaat uit een wervelstroomrem, een 1-fasige asynchrone motor, een synchrone motor en een tachogenerator.


Wervelstroomrem

Voor machinen 0,3kW, maximum 5Nm.
Aansluitingen: 'Ein': netvoeding + schakelaar; 'INT/EXT': gewenste belasting ofwel intern geregeld (met potmeter: 'Belastung') ofwel extern aangestuurd ('Ext.Eing': 0..10V). De (normaal gesloten) thermische contacten van de andere machientjes op de as worden aangesloten op 'TK.MOTOR' en 2 ledjes duiden aan of de temperatuur van de motor te hoog opgelopen is (TK.MOTOR open), ofwel dat de rem zelf te warm staat. Let op: indien je het contact TK.MOTOR niet gebruikt, moet je dit overbruggen.


begin document
 


Eénfasige asynchrone motor:
Kenplaatje: 220V  2,5A 0,37kW  cosφ 0,94  2815 t/min  50Hz  is.kl.: F  IP20  CA: 20µF  CB: 10µF

Naast de hoofdwikkeling (U1,U2) en de hulpwikkeling (Z1,Z2) bevat de motor een aanloop-  en een bedrijfscondensator. De aanloopcondensator wordt ingeschakeld door een stroomgestuurd relais: de hoge startstroom zal het stroomrelais 'I>' even aanspreken en het contact tussen F2 en F3 sluiten.

Het thermisch contact (θ>) is normaal gesloten en zal openen wanneer de sensor in de wikkeling te warm wordt.

begin document

 


Synchrone machine (met uitspringende polen)
Kenplaatje: Y/D  380/220V  0,66/1,14A  0,3kW  cosφ 0,97  1500t/min  50Hz  Uerr: 110V 0,95Amax is.kl. B IP20

De motorwikkelingen: de 3-fasige wikkeling (U,V,W) en de bekrachtigingswikkeling (F). De motor heeft een dempwikkeling om hem asynchroon te laten aanlopen. De ingebouwde weerstand, die je inschakelt door op de witte drukknop te drukken, dient in feite als kortsluitbrug over de bekrachtigingswikkeling bij het starten. Bij de start hou je de drukknop ingedrukt tot het hoogste asynchrone toerental is bereikt.
Indien je de machine gebruikt als generator, kan je dus bekrachtigen op F1 en F2. Indien je haar gebruikt als motor, gebruik je als bekrachtigingsklemmen F1 en de bijkomende zwarte klem.

begin document


Tachogenerator

Uitgang : 1V/1000rpm; Ri = 60 ohm.
begin document