Machinegroep 7

Onderaan van links naar rechts:
asynchrone motor, koppelmeter, vliegwiel, DC-machine
met telkens erboven hun aansluitkast.
Op het verticale frontpaneel vind je van links naar rechts: de voedingsblok, de stuurkast, de weerstandslastbediening. En helemaal bovenaan vind je de weerstandenlast voor de DC-generator.


De stuurkast met de instelschakelaars.

In de stuurkast vind je van onder naar boven: een klemmenrij, 2 rijen contactoren, een Siemens-plc en bovenaan een deel meetmodules.
De bedoeling van de 4 frontschakelaars is een algemene instelling te bekomen. De 2 linkse schakelaars bepalen de manier van aanloop van de asynchrone (sleepringanker-)motor. Met de 3-de schakelaar bepaal je of  je de weerstandslast van de DC-generator manueel wil instellen of via de plc en de potmeter. De 4-de schakelaar bepaalt of de plc rekening houdt met deze schakelaars en de startknoppen van de asynchrone motor of dat hij zijn commando's ontvangt  via een seriŽle verbinding met een pc.


naar begin document


Asynchrone motor
Kenplaatgegevens: 3kW  D/Y 220/380V  11,8/6,8A 1400t/min  rotor: 3x115V  17,5A
Deze sleepringankermotor kan in ster of in driehoek gestart worden. Let op: deze motor loopt aan via rotorweerstanden en daarom is het ook niet mogelijk een in ster-gestarte motor nadien in driehoek over te schakelen.


 

 

 

 

 

 

 

Aanloopweerstanden

De rotorweerstanden (= de 'veren' hiernaast op de foto) staan achteraan op het paneel van de weerstandslast. De keuzeschakelaars op de stuurkast bepalen hoe er ingeschakeld wordt: in 3 stappen van 0,75 via 0,25 naar 0 ohm; in 2 stappen van 0,75 naar 0,25 ohm; in 1 stap 0,75 ohm; of er kan gestart worden met rotorweerstanden, aansluitbaar op de klemmen K, L en M op de aansluitkast van de motor.

 


Koppelmeting
Kenplaatgegevens: 50Nm  350ohm  1,5mV/V

Het betreft een torsie-koppelmeter, tussen 2 machines bevestigd d.m.v. tandwielkoppelingen. Het zwarte hendeltje bovenaan laat toe de borstels van de sleepringen te lichten, zodat onnodige borstelslijtage vermeden wordt.


In de koppelmeter zit een wheatstone-rekstrokenbrug. Deze brug wordt gevoed en uitgelezen door de hiernaast getoonde versterker en uitlezing.
De BNC-connector laat een analoge uitlezing van het koppelsignaal toe.

 

 

 

naar begin document


Vliegwiel
Kenplaatgegevens: .25/.75/1/1.5kgm≤  1500t/min
Het vliegwieleffect is in 4 stappen instelbaar door de massa's, bereikbaar door het luikje (zie onderstaande foto), wel of niet te laten meedraaien. De rotor op zich heeft een traagheidsmoment van  .25 kgm≤, terwijl de 2 inschakelbare massa's .5kgm≤ en .75kgm≤ vertegenwoordigen. Zorg bij het bij- of afschakelen van de massa's er steeds voor dat 1. de hoofdschakelaar AF staat en 2. dat je achteraf met de hand de as ronddraait om te checken of alles goed zit in de machine.

 

 

 

 

 

naar begin document


DC-machine
Kenplaatgegevens: 3kW  220V  motor: 16A generator 13,6A  1500 t/min  Ex. 220V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de 3de schakelaar op de stuurkast is het mogelijk, ofwel deze machine zelf te schakelen, ofwel hem door de plc en de contactoren te laten schakelen. Bij deze laatste schakelwijze zullen de wikkelingen niet via de aansluitklemmen bereikbaar zijn.
naar begin document