Machinegroep 9

Onderaan van links naar rechts: synchrone machine, asynchrone motor, DC-machine
met daarboven de respectievelijke aansluitkasten.
Bovenaan op het verticale frontpaneel: voedingskast (130/220V)  met hoofdschakelaar, weerstandenlastbediening.

 


Synchrone machine
Kenplaatgegevens: 2kVA  220V  5,5A  1500t/min  50Hz  Ex. 40V/2,2A

 

 

 

 

 

 

naar begin document


Asynchrone motor
Kenplaatgegevens: 3hp  D220V  10,5A  1460t/min  cosφ 0,8

De motor moet steeds eerst in ster gestart worden. Daarna kan hij (indien de netspanning het toelaat) in driehoek gestart worden.

 

 

naar begin document


DC-machine
Kenplaatgegevens: 3,5kW  110V  32A  1460t/min

Deze machine heeft 2 bekrachtigingswikkelingen: een shuntwikkeling en een seriewikkeling met 2 tussenaftakkingen.
De hulppoolwikkeling is apart aansluitbaar.

 

 

 

naar begin document