Lichtmeting

Andere links: meetopstellingen, materialen

In de lichttechniek zijn er verschillende grootheden, die rechtstreeks of onrechtstreeks bepaald worden door de lichtbron. De minst moeilijke om te meten is de verlichtingssterkte (eenheid Lux): dit is een maat van de hoeveelheid licht dat b.v. op een werkblad valt. In het ARAB en de Codex wordt deze grootheid gebruikt om aan te geven hoeveel licht er bv nodig is in een werkplaats of burelen, hoeveel licht een noodverlichting moet geven e.d.


Met het kapje op de lichtsensor wordt het toestel gekalibreerd op 0 lux bij het opzetten van het apparaat. De luxmeter wordt horizontaal gehouden om de meting te doen. Er kunnen absolute metingen gedaan worden (hoeveel lux) of relatieve (hoeveel verschil met de vooraf bepaalde referentie).
Het toestel is eenvoudig te gebruiken maar let op de schaal: de aanduiding rechts op het toestel (x10) duidt erop dat je alle resultaten moet vermenigvuldigen met 10. Bovendien komt bij grote verlichtingssterkten rechts onder op het display nog een kleine '0' te staan i.p.v. een grote.