Meten van spanningen.

Inhoud:   Algemene opmerkingen
               Principes
                * analoog
                * digitaal
(andere links: signaalfactoren, indeling naar soort gemeten waarde, gegevens multimeters)

Algemene opmerkingen:

Wegens de hoge ingangsimpedantie kan je bij spanningsmetingen weinig verkeerd doen. Wel dien je op te letten bij metingen over spoelen: indien u bij een spoel de stroom onderbreekt, bouwt deze een spanning eL=L.di/dt op tot er ergens een vonk overspringt of er ergens iets doorslaat!!

              Dus bij spoelen  de schakeling zo opbouwen dat bij het uittrekken van de draden de V-meter niet over de spoel staat. En bij het starten van een TL-buis mag de V-meter niet over de TL-buis of de ballast aangesloten worden. In zulke gevallen is het beter een voltmeter met een lage ingangsweerstand te nemen, bv een analoge.

Indien je de spanning meet tussen 2 punten, die galvanisch niet met mekaar verbonden zijn, maar die wel capacitief gekoppeld zijn (bv een primaire en een secundaire van een transfo), dan kan je met een hoogohmig toestel ook een spanning meten, terwijl een laaghohmig toestel geen spanning zou aanduiden.

naar begin document

Analoog meten van spanning.
- draaispoelinstrumenten

- weekijzerinstrumenten

Digitaal meten van spanning.

naar begin document