Meten van toerental.

In het labo worden verschillende soorten  toerentalopnemers gebruikt:
- tachogeneratoren
- met optische opnemers
- met inductieve opnemers
 
- tachogeneratoren: dit zijn DC-generatortjes met constante bekrachtiging waardoor E = B.l.v = k'.F.n  . Zodus is E = k.n met k een constante uitgedrukt in V/tr/min, E de opgewekte emk en n het toerental. Vermits E dient gemeten te worden, moet de getrokken stroom zo klein mogelijk zijn. (bv op machinegroep 2, machinegroep 4, machinegroep 8, machinegroep 13, machinegroep 14)

- optische tacho's
: deze zenden een lichtstraal uit, zichtbaar of onzichtbaar en tellen het aantal lichtimpulsen dat terug binnenkomt. Door een lichtweerkaatsend stripje op de as te bevestigen en hierop de lichtstraal te richten (afstand tussen 5 en 50 cm) kan het astoerental gemeten worden. Het toerental is rechtstreeks afleesbaar in t/min indien er 1 lichtweerkaatsing per asomwenteling aanwezig is. Het grote voordeel van dit soort toerentalopnemers is dat zij niet op een as gemonteerd hoeven te worden en derhalve zeer mobiel zijn.
 
Enkele eigenschappen:
- merk Shimpo type EE-2
- 5 digit display, 7-segment LCD
- van 6 tot 30000 rpm
- nauwkeurigheid: 6 6000rpm: 1rpm  ; 6000 30000rpm:3rpm
- gate time: 1s, behalve 10s bij 6rpm 
- automatic switch off na 2 minuten inactiviteit
 
 

 


Er kan ook onzichtbaar (infrarood) licht toegepast worden: bv

naar begin document

-
inductieve opnemers: dit is een klein spoeltje (met kerndoormeter b.v. 0,5cm) waardoor stroom wordt gestuurd. Op de as wordt een metalen wiel met tandjes gemonteerd en de inductieve opnemer komt op een kleine afstand van dit wiel te staan. De zelfinductie van het spoeltje zal, telkens een tand voor de kern komt te staan, veel groter worden, waardoor de stroom door het spoeltje kleiner wordt. Het aantal stroompulsen dat zo ontstaat, zal een maat zijn voor het toerental.
Dit soort opnemers is gebruikt bij de
op-hol-slaan-beveiliging. Hier wordt het voorbijdraaien van de spiegleuf in de as gedetecteerd om het toerental te controleren.
naar begin document