Vermogenmetingen

Inhoud       
    - Algemene opmerkingen : 3 werkingsprincipes
    - gegevens wattmeters in labo
    - aansluitklemmen wattmeters
    - schakelingen

Algemene opmerkingen:  3 werkingsprincipes

Het actief vermogen is de gemiddelde waarde van het product van ogenblikkelijke spanning en stroom en kan op drie manieren berekend worden:
                                                                              n                           
P  =  1/T U(t).I(t)dt     =   Uf.If.cosF  =     1/n S Ui.Ii  
                                                                              i=1
Men onderscheidt 3 soorten wattmeters:
- bij elektronische wattmeters gebeurt de vermenigvuldiging d.m.v. logaritmische ICs. Een wijzer of een afvlakcircuit zet het ogenblikkelijk product om naar de gemiddelde waarde.
-  bij elektrodynamische wattmeters gebeurt de  vermenigvuldiging door de BLI-regel. Deze kan geschreven worden als F  =  1/TB(t).L.I(t)dt = BLI.cos(B,I) .  Vermits in de spanningspoel de fluxdichtheid B evenredig is met de te meten spanning U, herkennen we hierin de 2de schrijfwijze van het vermogen.
- bij digitale wattmeters gebeurt de meting van het vermogen door sampling: b.v. 1000 maal per seconde wordt spanning en stroom gemeten, wordt het product ervan berekend en na b.v. 1 sec wordt op het scherm de gemiddelde waarde van deze 1000 producten weergegeven: schrijfwijze 3 wordt hier gehanteerd.
 
Qua uitvoering zijn er voornamelijk de 1-fasige wattmeter, de 3-fasige met kunstmatig sterpunt (beide kunnen in tangvorm uitgevoerd zijn), en de digitale wattmeter (1-fasig of 3-fasig; vaak wordt de 3-wattmetermethode gebruikt).
naar begin document