Allerlei meetomvormers

Inhoud:     - Park-vectorenmeting
                - scheidingsmodule voor spanning en stroom  + RMS-meting U,I en meting f
                - RMS-omvorming


Park-vectorenmeting

Het toestel wordt aangesloten tussen de frequentieomvormer en de motor.


Met S1 kan je op de betreffende BNC's de vorm van spanningen en stromen opmeten: de spanningen worden differentieel gemeten, de stromen via Hall-omvormers. Mogelijkheden: 2 lijnspanningen, 2 fasespanningen, fasespanning en lijnstroom, 2 lijnstromen. Met S2 stel je in welke omgerekende signalen je wil op de 2 andere BNC-connectoren. Mogelijkheden: parkvectoren van de spanning, parkvectoren van de flux, parkvectoren van de stroom, koppel, effectieve spanning en frequentie. Met S3 simuleer je een inwendige weerstand van de motor. Me S4 bepaal je of je op de spanningsdisplay de effectieve waarde kan aflezen van de totale spanningsvorm of van de grondgolf alleen.

 

 

 

naar begin document


Scheidingsmodule voor spanning en stroom + meting RMS en frequentie
De spanning wordt differentieel gemeten, de stroom via een Hall-element. Op de BNC-uitgang kan je ofwel de ogenblikkelijke vorm opmeten ofwel het RMS-verloop. De RMS-waarde kan je laten berekenen met een tijdsconstante van 20ms of 400ms. Bij de spanning kan je alleen de grondgolf opmeten en hiervan kan je ook de frequentie registreren.
 

Je kan spanningen opmeten tot 500V en stromen tot 50A. Let op: je kan maar één van de 2 stroombereiken gebruiken.
De europese stekker is de voeding van het toestel.

De 4 schakelaars: on/off, bandbreedte 100kHz/150Hz (kan de grondgolf uit een signaal halen), uitgangssignaal eff/mom, RMS-integratietijd 20ms/400ms (20ms volgt het signaal sneller, 400ms geeft een grotere nauwkeurigheid)..

 

naar begin document


RMS-omvorming

Afhankelijk van de schaal is de verzwakking 1/10/100/1000. Het uitgangssignaal mag niet boven de 0,4V uitstijgen, anders is het foutief.
De integratietijd kan d.m.v. het linkse schakelaartje ingesteld worden op 0,04s of 0,2s. Bij grotere integratietijden zal de nauwkeurigheid beter zijn, maar de responsietijd is kleiner.

naar begin document