Vergelijking van stroommeettangen in het labo 

Algemene criteria
Gegevens van de tangen
Enkele typische kenmerken

Criteria om een stroommeettang te kiezen:
Stel je bij het kiezen van een stroomtang steeds deze vragen: welk soort stroomomvormer zit hierin, via welk soort signaalomvormer wordt het resultaat zichtbaar gemaakt of naar buiten gebracht?
1. een tang kan alleen een stroomomvormer zijn, of een stroomomvormer+display of stroomomvormer + signaalomvormer.. De waarde die uitgegeven of aangeduid wordt, hangt van beide af.
    a. het meetprincipe bepaalt de waarde die kan gemeten worden: een transfo-omvormer zal alleen AC-signalen doorlaten, terwijl een hall-omvormer ook DC-signalen doorlaat.
    b. de signaalomvormer of display na een stroomtransfo kan gekalibreerd zijn voor een sinus of voor een AC-gekoppelde RMS-meting. De signaalomvormer na een hall-omvormer kan een DC-bereik hebben waarop hij de gemiddelde waarde aanduidt en een AC-bereik waarop hij ofwel een AC- of een DC-gekoppelde RMS-meting doet.
2. De uitgang kan de ogenblikkelijke waarde zijn die je kan aansluiten op een oscilloscoop of een voltmeter (waarvan de aard ook weer de aangeduide waarde bepaalt) of een andere meetomvormer. Er kan ook een display aanwezig zijn of een ingebouwde signaalomvormer.

Let op: bij de hall-tangen zal altijd een nul-instelling voorzien zijn, om de invloed van de remanente flux in de tang te minimaliseren.
naar begin document

 
Gegevens:
Meetomvor-mer en
uiterste bereiken
Soorten  gemeten  waarden
Soort uitgang
Frequentie-bereik
Baisinauw-keurigheid
Meest gebruikt bereik
T

R

A

N

S

F

O

D
I
S
P
L
A
Y
Kyoritsu 2005
 
Transfo
2-200A
 
Op basis van gemiddelde waarde (Dual integration system)
 
3 ½ digit (tot 1999)
update 3/s
Data hold mogelijkheid
 
40Hz-1kHz
 
+/- (2%rdg + 5dgt)
 
Vermogen-tang Kyoritsu 2011
 
Transfo
2-20A
 
RMS
 
3 ½ digits
update 2,5/s
 
40-400Hz
 
+/- (2%rdg + 1%FS)
FLuke openbek Transfo        
A
N
A
L
O
O
G


U
I
T
Chauvin Arnoux
Miniclamp 1
Transfo
10A-100A
Ogenblikkelijke waarde bereik 10A: 1mV/mA
bereik 100A: 1mV/A
50-500Hz bereik 10A:+/- 3%rdg± 0,15mA
bereik 100A:+/- 2%rdg± 0,05A
 
Fluke 80i-500s
 
Transfo
1A-500A
 
Ogenblikkelijke waarde
 
Anal.uitg
1mV/A
 
5Hz-10kHz
 
5% rdg (10Hz-3kHz)
 
Lem flex
 
Transfo
30-3000A
 
Ogenblikkelijke waarde
 
Anal.uitg
30A:100mV/A
300A:10mV/A
3000A:1mv/A
 
1Hz-20kHz
 
+/- 1% FS
(45-65Hz)
H

A

L

L

D
I
S
P
L
A
Y
 
LEM LH41
 
Hall
0-40ADC of ACpk autorange 4/40A
 
Bereik DC: gemiddeld
Bereik AC: RMS
 
4000 counts
 
op AC: 40 -400Hz
 
 +/-1,3%rdg +5dgt
A
N
A
L
O
O
G

U
I
T
 
LEM PR30
 
Hall
0 - ±30A
 
Ogenblikkelijke waarde
 
Anal.uitg. 100mV/A
 
DC-100kHz
 
+/- 1%rdg ± 2mA)
 
Chauvin Arnoux E6
 
Hall
2-80A
 
Ogenblikkelijke waarde
 
Anal.uitg.
2A: 1V/A
80A:10mV/A
 
0-100kHz
 
2A: +/- (2%rdg + 5mA)
80A: 12%rdg
Fluke pistoolvorm          
 
APPA 32
 
Hall
100-600A
 
Ogenblikkelijke waarde+scoop-uitgang voor eff. Indien sinus
 
Anal.uitg
100A: 100mV/A
600A: 1mV/A
 
0-400Hz
 
+/- (2% +2A)
 naar begin document
 
Typische kenmerken:
 

Kyoritsu 2005

Eenvoudige tang voor het meten van sinussignalen.


Kyoritsu 2011

Deze vermogentang kan op het stroombereik gebruikt worden om AC-gekoppelde RMS-waarden te meten.

 


Fluke openbek

Deze tang kan op plaatsen meten waar geen plaats is om een bek open te doen. De kern is niet gesloten dus zal de meting meer gevoelig zijn voor parasitaire fluxen van andere stromen.


CA Miniclamp1
De Miniclamp laat toe weinig vervormde wisselstromen op scoop te zetten. Let wel op: het is een stroomtransfo dus laat het geen DC-component door!

Fluke 80i-500s

Dit is de standaard tang voor het meten met een Fluke Powermeter. Het frequentiebereik is vrij uitgebreid.


LEM-flex

De lus is een magnetische kern die kan geopend worden en rond een geleider kan gebracht worden. De omvormer geeft de ogenblikkelijke waarden weer en kan bv op een voltmeter aangesloten worden. Je kan  hiermee tot 3000A RMS meten. Let op: met de kern gedraagt deze omvormer zich als een transfo.

 


LEM LH41

Deze tang met hall-element heeft een DC-bereik om gemiddelde waarden te meten en een AC-bereik voor AC-gekoppelde RMS-signalen te meten. De nulinstelling gebeurt best (met gesloten tang zonder geleider erin) in de buurt van de geleider.


LEM PR30

Deze tang met hall-element laat toe vervormde signalen op scoop te zetten of aan te bieden aan een signaalomvormer of voltmeter. De nulinstelling gebeurt best (met gesloten tang zonder geleider erin) in de buurt van de geleider.


CA-E6

Idem als bij vorige.


Fluke pistoolvorm

Idem als bij vorige.


Appa 32

Naast de ogenblikkelijke waarde-uitgang van het hall-element is in deze tang een omvormer ingebouwd om als uitgangssignaal de effectieve waarde te bekomen. Let op: dit is alleen geldig voor sinusvormige signalen.

 
terug naar begin document