Losse motoren en aanloopweerstanden

- gelijkstroommotoren

- éénfasige motoren

- driefasige motoren

- aanloopweerstanden

- zie ook: hoofdmenu / tabellen voor  allerhande gegevens die op het kenplaatje vermeld staan: o.a. temperatuursklassen, ..