Transformatoren

* stroomtransfo's: zie stroommetingen

* vaste transformatoren
    1-fasige transformatoren
        - mantelkerntransformatoren
        - ringkerntransformatoren
        - veiligheidstransformatoren
    3-fasige transformatoren

* stappentransformatoren

* spaartransformatoren
        - 1-fasige spaartransformatoren
        - 3-fasige spaartransformatoren