Weerstanden

De 'kleine' weerstanden hebben een vermogen van maximaal 10W

De vermelding op deze weerstand is bv 10W1ΩJ.
Let op: de overbelastbaarheid is zeer klein.


Voor grotere vermogens gebruiken we schuifweerstanden.

Vermits het maximum te dissiperen vermogen afhangt van het schuifcontact wordt bij deze weerstanden een maximum stroom aangeduid. B.v. 300Ω 2,1A


De bruine klemmen zijn de aansluitingen van de totale weerstand, de grijze klem van het schuifcontact. De meeste schuifweerstanden bestaan uit 2 parallel naast mekaar geplaatste weerstanden: het is dan ook mogelijk dat bij sommige weerstanden 4 bruine klemmen voorkomen.
De geel-groene klem is de aansluiting voor de beveiligingsaarding.


Er zijn verschillende soorten schuifweerstanden: enkele, dubbele waarvan maar één enkele zijde aansluitbaar is, dubbele waarvan er 2 zijden aansluitbaar zijn. De meeste zijn beveiligd met een glassmeltveiligheid type F (snel).