Gebruiksklassen van schakelmateriaal.

I    =    inschakelstroom
Ic  =    uitschakelstroom
Ie  =    nominale bedrijfsstroom
Ue =   nominale spanning
U   =   spanning
Ur  =   terugkerende spanning
t0,95  =  tijd in ms, dat de stroom 95% van zijn stationaire waarde bereikt heeft
P = Ue.Ie   nominaal vermogen