Temperatuurbestendigheidsklassen van machines en isolatiestoffen

Letteraanduiding van klasse en maximum toegelaten bedrijfstemperatuur in C

Y : 90
A : 105
E : 120
B : 130
F : 155
H : 180
C : >180