Nascholingsaanbod 2017 - 2018

Thomas More

De roots in onze naam

Bijna twee eeuwen nadat Lodewijk Vincent Donche de Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen stichtte, inspireren we ons nog steeds aan zijn persoonlijkheid – eigenzinnig en volhardend – en nog meer aan zijn gedachtegoed en levenswerk.

Waar hij en zijn Congregatie in die tijd opkwamen voor de openlijke armoede van de kinderen uit de volksklasse, willen wij alert blijven voor de nu dikwijls verborgen kansarmoede van kinderen. Met de organisatie van kwaliteitsvolle nascholingen willen wij dan ook ons steentje bijdragen aan het creëren van gelijke onderwijskansen voor elk kind ongeacht zijn afkomst of kenmerken.

Het Donchecentrum, verantwoordelijk voor nascholing en professionalisering in onderwijs op campus Turnhout en campus Vorselaar, blijft terecht de naam dragen die het heeft, uit eerbetoon en erkentelijkheid.

Ons nascholingsaanbod