Donche

Lerarenopleiding
Campus Turnhout & Vorselaar

Vorming en dienstverlening

Donchecentrum nascholingsaanbod 2013 - 2014

Home

Individugerichte nascholing

 » cursusaanbod

 » praktische informatie

 » betalings/annulatievoorwaarden

 » opleidingscheques

Aanbod voor schoolteams

 » cursusaanbod

 » hoe aanvragen

 » afspraken i.v.m kosten

Contact

Wegwijs

Download brochure

 

 

 

 

 

 

 

OPGELET: WEGENWERKEN ROND VORSELAAR - voor meer info: http://www.wegenenverkeer.be/

Individugerichte nascholing

Over opleidingscheques

Opgelet! Enkel langdurende cursussen (> 32 uren) die erkend zijn in het stelsel van betaald educatief verlof, komen nog in aanmerking voor betaling met opleidingscheques.

 

Het systeem van opleidingscheques wordt geregeld door het besluit van de Vlaamse regering van 23/07/2003.
Het Donchecentrum als nascholingsdienst van de Lerarenopleiding Vorselaar is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van Vlaamse opleidingscheques.
Zodoende verkrijgt u na het volgen van een opleiding een persoonlijk attest of getuigschrift.
Er mag geen sprake zijn van een dubbele financiering door de overheid, bijvoorbeeld als de school je opleiding betaalt via het nascholingsbudget.
De richtlijnen voor het gebruik van opleidingscheques vindt u terug op www.vdab.be/opleidingscheques

 

Wat is het voordeel?

Elk personeelslid kan voor zijn nascholing jaarlijks cheques tot € 250,00 aanschaffen, waarvan hij maar de helft betaalt. Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je zelf dus slechts 2,5, 5 en 12,5 euro.

 

Hoe aanvragen?

Het vlotst gaat het via het gratis nummer 0800 – 30 700, tussen 18u00 en 20u00.
U kan de opleidingscheques ook rechtstreeks aanvragen via de website:
www.vdab.be/opleidingscheques of in het plaatselijke VDAB-kantoor of in de werkwinkel.

 

Hoe lang geldig?

Een cheque is 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. De vervaldatum is vermeld op de cheque.
De totale waarde van de cheques mag niet groter zijn dan het totale bedrag van de factuur van de nascholing. Er wordt geen contant geld teruggegeven bij inleveren van de cheques.

 

Hoe bezorgen aan het Donchecentrum?

Vermits er met opleidingscheques wordt betaald, is de factuur steeds aan u persoonlijk gericht.
Breng een kopie van de factuur m.b.t. de  nascholingscursus mee naar de nascholing. Overhandig aan het onthaal de cheque(s) op datum van de start van de nascholing. De administratie van het Donchecentrum noteert op de factuur het ontvangen bedrag en tekent voor ontvangst.


Zonder kopie van uw factuur kunnen er géén opleidingscheques aanvaard worden.