Elektrische energie-technieken

Terug

 

Een eerste simulatie ‘Simulharm’ zal de invloed van harmonische spanningen en stromen in een net verduidelijken.

 
   
Niet-lineaire lasten trekken vervormde stromen met een harmonische inhoud die zeer verscheiden is. In een driefasig net in driehoek of ster  zal de invloed van enkele belangrijke harmonische stromen danig anders zijn dan in een éénfasig net. Afhankelijk van de spanningsvorm zijn het andere harmonischen die het verbruiksvermogen overbrengen.
 
 
   

 
 

In het programma kunnen signalen samengesteld worden, ofwel uit oneven harmonischen van 1 tot en met 19, ofwel uit alle harmonischen van 0 tot en met 9. Tevens zijn er een aantal instellingen van reële lasten voorgeprogrammeerd.

 Op verschillende tabbladen zijn gegevens en figuren te vinden die de harmonische samenstelling, het vermogen, het driefasig gedrag en het verloop van de impedantie toelichten.

 
 
       
     


De opdracht is in het scherm verwerkt en zij behandelt volgende punten:
a. De harmonische samenstelling van vervormde repetitieve signalen:
- samenstelling
- reële niet-lineaire lasten
- homopolaire componenten
- gedrag in een 3-fasige installatie

b. Impedantie en vermogen bij vervormde stromen.
- lineaire en niet-lineaire lasten
- actief en reactief vermogen
- power-factor en displacement-power-factor
- vermogenoverdracht bij vervuilde spanningen

c. Andere gevolgen van vervormde stromen.
- invloed op motoren, op thyristorsturingen

In de praktische opstelling zal deze simulatie geďntegreerd worden om praktische verschijnselen te verduidelijken.

 

 
  Terug