Elektrische energie-technieken

 

 

Inleiding

 
   


In een laagspanningsinstallatie kan de aanwezigheid van niet-lineaire lasten allerlei verschijnselen veroorzaken die van onopvallend naar storend en nefast kunnen variŽren. Principieel mogen deze invloeden eenvoudig zijn, maar zij zijn vrij complex om hen te situeren en er vat op te krijgen.

Aan de hand van simulaties en aan de hand van een praktische opstelling zal deze labozitting dit verduidelijken. De bedoeling van de simulaties is de verschijnselen in hun Ďzuivereí vorm te bekijken en hier al spelend zicht op te krijgen. Zij zijn zo gebruiksvriendelijk mogelijk opgevat en geven een duidelijke structuur aan de mogelijke gevolgen van niet-lineaire lasten en aan netspanningsvervuilingen.

De praktische opstelling biedt de complexere maar reŽle situatie en is zo opgevat dat zij gemakkelijk te schakelen is en dat er gemakkelijk metingen op te verrichten zijn, zowel plaatselijk als vanop afstand. De resultaten zijn overdraagbaar naar de eerder genoemde simulaties.

De labozitting bevat deels begeleide opdrachten bij de simulaties en  opdrachten tot metingen en interpretaties van meetresultaten. Deze teksten bevatten een inleiding tot deze opdrachten.

     
           
             
  Terug