Elektrische energie-technieken

Terug

 

Een tweede simulatie ‘Simulnet’ heeft als doel de invloed van deze harmonischen in een laagspanningsnet te verduidelijken.

 
   
Hierbij is het belangrijk het net voor te kunnen stellen als een schakeling van spoelen, condensatoren en weerstanden om het geheel te kunnen vatten en de mogelijke resonanties te zien. Het net wordt dan ook voorgesteld door middel van een éénfasig equivalent schema:
 
     
         
     


In bovenstaand éénfasig equivalent schema zijn onderstaande configuraties mogelijk.

- het 50Hz-net (“E”) kan gesimuleerd worden met als componenten: de  transformator (“Itr”), de last (“Ilast”)  en  de compensatiecondensatoren (“Ics”). Op het eerste zicht eenvoudig, maar toch leerrijk om de simulatie te leren kennen en de rest van het verhaal te kunnen volgen.

-
 Een niet-lineaire last kan voorgesteld worden als een harmonische stroombron “Ih”. Dit kan in een net heel andere stroomverdelingen geven en zelfs aanleiding geven tot resonanties. Verder kunnen deze harmonische stromen aanleiding geven tot netspanningsvervuiling

-
 Goed gekozen sperfilters (“Ics”) kunnen deze problemen verminderen. Dit geeft wel aanleiding tot heel andere impedanties, stromen en spanningen bij de verschillende harmonischen.

- Zuigfilters (“Iz”) maken, indien goed gekozen, mogelijk deze harmonischen ‘af te zuigen’. Dit is weer de aanleiding tot andere stroomverdelingen en resonantieverschijnselen.

-
 Ook vanuit het hoogspanningsnet kunnen spanningsharmonischen (“Eh”) geïnduceerd worden. Wat is hun invloed op het laagspanningsnet, want ook hier kunnen gevaarlijke toestanden ontstaan.

De simulatie biedt telkens een beeld van de ogenblikkelijke signalen die de invloed tonen van harmonischen en de stroomverdeling. Bovendien geeft zijt overzichten die de invloed van alle harmonischen (tot 1500Hz) tonen op impedanties, stromen en spanningen.

De opdracht is op het scherm te volgen. De simulatie werkt met voorinstellingen om steeds een juist en gemakkelijk vertrekpunt te hebben. Zij behandelt volgende punten:

a. Het net: transfo + last + compensatiecondensatoren.
- het verloop van impedanties in functie van de frequentie
- cosphi-verbetering bij reactieve lasten
- optreden van resonanties

b. Parallelresonantie in een laagspanningsnet ten gevolge van niet-lineaire lasten
- verloop van impedanties in functie van de frequentie
- herkennen van resonanties, gevolgen
- gevaar voor resonanties in een reëel net
- factoren die de resonantiefrequenties bepalen

c.  netvervuiling
- invloed van niet-lineaire lasten
- invloed van compensatiebatterij
- stroom- en spanningsharmonischen

d.  Sperspoelen  
- invloed op resonantiefrequenties
- invloed op andere componenten
- sperfactor

e.  zuigfilter
- resonantiefrequenties
- werking van zuigfilter, stroomverdeling

f.  netspanningsvervuiling vanuit de voeding
- impedantieverloop vanuit de voeding
- resonantiefrequenties
- gevolgen

In de praktische opstelling zal deze simulatie geïntegreerd worden om praktische verschijnselen te verduidelijken.
 

   
  Terug