Elektrische energie-technieken

 

 

Praktische opdrachten

 
   
In de praktische meetopstelling worden de resultaten van de simulaties zoveel mogelijk getoetst aan de realiteit. Wat hier in tegenstelling met de simulatieprogramma’s niet mogelijk is,  is natuurlijk het ‘spelen’ met harmonischen en resonantieverschijnselen. We moeten de grenzen van de componenten en hun beveiliging respecteren.

De studenten bepalen de configuratie van de schakeling, de keuze van de meetpunten en wat zij daarvan willen weten en interpreteren de meetresultaten. Bij de interpretatie kunnen de studenten terugvallen op visualisaties in het Client-programma zelf, maar zij kunnen de meetresultaten ook meenemen in de eerder gebruikte simulaties. Zo zal de praktijk de theorie verduidelijken en omgekeerd.

De opdrachten volgen dan ook de opdrachten die vermeld zijn bij de simulaties:
- de harmonische inhoud van spanningen en stromen bij verschillende lasten, het gedrag van bepaalde harmonischen in ster- en driehoekschakeling, welke harmonische componenten brengen het vermogen over, homopolaire componenten.
- Het effect van power-factor verbetering d.m.v. condensatoren.Toepassing op motorlast
- Het effect van niet-lineaire lasten in het net: stroomverdeling, wanneer opletten voor resonanties.
- het optreden van netvervuiling ten gevolge van niet-lineaire lasten, effect op lineaire lasten
- Het gebruik van sperspoelen in de compensatiebatterij;  invloed van de sperfactor, stroomverdeling
- Het gebruik van een zuigfilter : stroomverdeling
- Metingen in een ‘echt net’

     
           
  Terug