Elektrische energie-technieken

Terug

 

Sturing en meting, overzicht van softwareblokken

 
   

 
     
   

De Server-PC zorgt, bij middel van een LabVIEW-applicatie voor:
-
 het aansturen van de installatie via een Soft-PLC-applicatie (Win AC - Siemens)
-  het uitvoeren  van al de metingen via een DAQ-kaart (National Instruments
-  een eerste bewerking van de meetresultaten (offset, versterking)
-
 het verwerken van opdrachten vanuit de Client PCs
-  het doorsturen van meetgegevens naar de Client PCs.
(details van de aansturing)

De fasespanningen op de verschillende rails, de stromen in de verdeling naar de rails en de stromen in de verschillende lasten kunnen via een PC gemeten worden. De spanningsmetingen worden uitgevoerd door capacitief-gekoppelde meetomvormers en de stroom door inductief-gekoppelde meetomvormers. Een data-acquisitiekaart van de laatste generatie zet deze signalen om tot verwerkbare data.

 

   
           
     

De besturing van de schakeling gebeurt d.m.v. plc-modules die via profibus door een soft-plc worden aangestuurd. Dit is een plug-in-kaart in de server-pc. De soft-plc wordt via OPC aangestuurd.

Het geheel wordt gestuurd via een Labview-programma dat zowel OPC, data-acquisitie, de eerste verwerking en de communicatie naar de client-pcs verzorgt.

Op de client-pcs draait ook een Labview-applicatie waarmee de data kunnen gevisualiseerd en verwerkt worden.  Aan deze pcs zitten studenten en daar draait het om: het zijn zij die deze middelen gebruiken om inzicht te krijgen in de maatregelen die nodig zijn om een bedrijfszeker en veilig net uit te bouwen.

 

   
             
  Terug