Elektrische energie-technieken

 

 

Voorkennis

 
   
Er wordt verwacht dat de studenten inzicht hebben in de samenstelling van een laagspanningsinstallatie (opbouw,  beveiliging,  componenten), de stelling van Fourier, het verschijnsel resonantie (serie- en parallelresonantie, resonantiefrequentie). Het is de bedoeling is dat de studenten in grote lijnen vertrouwd zijn met het werken met de simulaties zodat de introductie kan beperkt worden.
     
           
             
  Terug